Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: oliver trong 04:23:55 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12966Tiêu đề: cần người giúp về Quang 11
Gửi bởi: oliver trong 04:23:55 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
bài 1 một vật sáng AB cho ảnh thật qua thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên 1 màng E đặt cách vật 1 khoảng 1,8 m ảnh thu được bằng 1/5 vật
a) tính tiêu cự thấu kính
b) giữ nguyên vị trí của AB và màng E . dịch chuyển thấu kính trong khoảng AB và màng . có vị trí nào khác của thấu kính để ảnh xuất hiện trên màng không ?
bài 2 hai nguồn sáng cao bằng nhau và cách nhau 1 đoạn L = 72 cm. một TKHT đặt trong khoảng 2 nguồn ở vị trí thích hợp  sao cho ảnh của nguồn này nằm ở nguồn kia biết ảnh này cao gấp 25 lần ảnh kia tính tiêu cự của thấu kính
bài 3 vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh thật với độ phóng đại k1. dịch vật ra xa thấu kính 1 đoạn a thì ảnh dịch đi 1 đoạn b, tính tiêu cự của thấu kính áp dụng k=2,a=15cm,b=15cm


Tiêu đề: Trả lời: cần người giúp về Quang 11
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:41:40 AM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
bài 1 một vật sáng AB cho ảnh thật qua thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên 1 màng E đặt cách vật 1 khoảng 1,8 m ảnh thu được bằng 1/5 vật
a) tính tiêu cự thấu kính
b) giữ nguyên vị trí của AB và màng E . dịch chuyển thấu kính trong khoảng AB và màng . có vị trí nào khác của thấu kính để ảnh xuất hiện trên màng không ?


a) Độ phóng đại ảnh : [tex]k=-\frac{d'}{d}=-\frac{1}{5}\Rightarrow d=5d'[/tex]

Khoảng cách giữa vật và màn : [tex]L=d'+d=6d'\Rightarrow d'=L/6=0,3m[/tex]  và d= 1,5m

Tiêu cự của TK : [tex]\frac{1}{f} = \frac{1}{d'}+\frac{1}{d}=\frac{6}{5d'}\Rightarrow f=\frac{5d'}{6}=0,25m[/tex]

b)
Ta có : [tex]L=d'+d=\frac{df}{d-f}+d=\frac{d^{2}}{d-f}[/tex]

[tex]\Rightarrow d^{2}-Ld +fL = 0[/tex]   Hay : [tex]\Rightarrow d^{2}-1,8d +0,45 = 0[/tex]

Em giải tiếp nhé !