Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cocsui trong 08:11:40 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12962Tiêu đề: mấy bài tập dao đọng và song điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: cocsui trong 08:11:40 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
câu 1 :một mạch dao đông LC tụ điện được tích điện đến điện áp cực đại [tex]U_{0}[/tex].sau khi nó bắt đầu phóng điện một thời gian 0,5[tex]\mu s[/tex] thì điện áp tức thời bằng điện áp hiệu dụng trên tụ.tần số dao động riêng của mạch là?
câu 2 :một mạch dao đông gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L=[tex]12,5\mu H[/tex]. biieets biểu thức của hiệu điện thế trên cuộn dây là:[tex]U_{l}=10cos(2.10^{6}t)[/tex].xác định giá trị điện tích lớn nhất của tụ là?
câu 3 :mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến cuộn dây gồm có độ tự cảm L[tex]=2\mu H[/tex] và một tụ xoay.điện trở thuần của mạch R=[tex]10^{-3}[/tex][tex]\Omega[/tex].khi [tex]\alpha =o[/tex] thì điện dung của tụ là [tex]C_{0}=10pF[/tex].khi [tex]\alpha =180[/tex] thì điện Dung của tụ là [tex]C_{0}=490pF[/tex].Muốn bắt được sóng có bước sóng 19,2m thì góc xoay [tex]\alpha[/tex] băng bao nhiêu?
mong các bạn và thầy cô giải thích rõ bài 1 và bài 3 cho em ạ


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài tập dao đọng và song điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:47:50 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
câu 1 :một mạch dao đông LC tụ điện được tích điện đến điện áp cực đại [tex]U_{0}[/tex].sau khi nó bắt đầu phóng điện một thời gian 0,5[tex]\mu s[/tex] thì điện áp tức thời bằng điện áp hiệu dụng trên tụ.tần số dao động riêng của mạch là?
[tex]u=Uo/\sqrt{2}[/tex]
qmax ==> umax=Uo (đồng pha)
[tex]==> t(Uo ==> Uo/\sqrt{2})=T/8[/tex]
Trích dẫn
câu 2 :một mạch dao đông gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L=[tex]12,5\mu H[/tex]. biieets biểu thức của hiệu điện thế trên cuộn dây là:[tex]U_{l}=10cos(2.10^{6}t)[/tex].xác định giá trị điện tích lớn nhất của tụ là?
[tex]C=\frac{1}{L\omega^2}[/tex]
[tex]UoL=UoC=Qo/C ==> Qo=10.\frac{1}{L\omega^2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài tập dao đọng và song điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:56:27 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
câu 3 :mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến cuộn dây gồm có độ tự cảm L[tex]=2\mu H[/tex] và một tụ xoay.điện trở thuần của mạch R=[tex]10^{-3}[/tex][tex]\Omega[/tex].khi [tex]\alpha =o[/tex] thì điện dung của tụ là [tex]C_{0}=10pF[/tex].khi [tex]\alpha =180[/tex] thì điện Dung của tụ là [tex]C_{0}=490pF[/tex].Muốn bắt được sóng có bước sóng 19,2m thì góc xoay [tex]\alpha[/tex] băng bao nhiêu?
mong các bạn và thầy cô giải thích rõ bài 1 và bài 3 cho em ạ
Tụ C phu thuộc góc xoay tính bằng CT:[tex]C=10+480.\alpha/180[/tex]
[tex]\lambda=2\pi.3.10^8.\sqrt{LC} = 2\pi.3.10^8.\sqrt{2.10^{-6}.(10+480.\alpha/180)*10^{-12}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài tập dao đọng và song điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: cocsui trong 10:58:16 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi cho em hỏi tại sao c=10+480anpha/180 ạ


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài tập dao đọng và song điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:16:06 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi cho em hỏi tại sao c=10+480anpha/180 ạ
dựa trên giả thiết
[tex]\alpha = 0 ==> C=10[/tex]
[tex]\alpha = 180 ==> C=490[/tex]