Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 10:59:50 AM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12956Tiêu đề: giai giup cau dien xoay chieu
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 10:59:50 AM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
Đặt điện áp u=U0cos⁡(ωt) vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Trong đó Uo,𝝎,R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L=L1 và L=L2, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức:
A. ω^2.L1.L2 = R2 +  1/(ω^2.C^2 )
B.(ω).(L1+L2)  =  2/(ω.C)
C. ω^2.L1.L2  =  1/(ω^2.C^2 )
D. (ω).(L1+L2) = R + 2/(ω.C)


Tiêu đề: Trả lời: giai giup cau dien xoay chieu
Gửi bởi: superburglar trong 11:27:38 AM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
điều kiện bài cho tương đương với Zl1 - Zc=Zc - Zl2.nen chọn B bạn ak


Tiêu đề: Trả lời: giai giup cau dien xoay chieu
Gửi bởi: gaussvnpro trong 09:56:19 AM Ngày 11 Tháng Một, 2013
điều kiện bài cho tương đương với Zl1 - Zc=Zc - Zl2.nen chọn B bạn ak
bạn có nhầm không !! điều bạn nói chỉ đúng khi là UR không đổi, hay i không đổi


Tiêu đề: Trả lời: giai giup cau dien xoay chieu
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:37:02 AM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Đặt điện áp u=U0cos⁡(ωt) vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Trong đó Uo,𝝎,R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L=L1 và L=L2, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức:
A. ω^2.L1.L2 = R2 +  1/(ω^2.C^2 )
B.(ω).(L1+L2)  =  2/(ω.C)
C. ω^2.L1.L2  =  1/(ω^2.C^2 )
D. (ω).(L1+L2) = R + 2/(ω.C)

Câu B chỉ xảy ra khi L thay đổi để cộng hưởng (sai).
Biểu thức chính xác của mối quan hệ theo đề này là: [tex]R^{2}\omega ^{2}C+1=\frac{\omega ^{2}L_{1}L_{2}}{L_{1}+L_{2}}[/tex]
Không có đáp án.
Đề này còn thiếu dữ kiện, ví như khi L thì cộng hưởng hay 1 dữ kiện khác?


Tiêu đề: Trả lời: giai giup cau dien xoay chieu
Gửi bởi: superburglar trong 12:57:54 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Đặt điện áp u=U0cos⁡(ωt) vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Trong đó Uo,𝝎,R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L=L1 và L=L2, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức:
A. ω^2.L1.L2 = R2 +  1/(ω^2.C^2 )
B.(ω).(L1+L2)  =  2/(ω.C)
C. ω^2.L1.L2  =  1/(ω^2.C^2 )
D. (ω).(L1+L2) = R + 2/(ω.C)

Câu B chỉ xảy ra khi L thay đổi để cộng hưởng (sai).
Biểu thức chính xác của mối quan hệ theo đề này là: [tex]R^{2}\omega ^{2}C+1=\frac{\omega ^{2}L_{1}L_{2}}{L_{1}+L_{2}}[/tex]
Không có đáp án.
Đề này còn thiếu dữ kiện, ví như khi L thì cộng hưởng hay 1 dữ kiện khác?
sorry bạn mình đọc đề chưa chuẩn mà biểu thức trên của thầy ptuan theo mình như thế này mới đúng [tex]R^{2}\omega ^{2}C^{2}+1=\frac{2\omega ^{2}CL_{1}L_{2}}{L_{1}+L_{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giai giup cau dien xoay chieu
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:45:02 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
uhm nhỉ, còn số 2 nữa mà :-\