Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: ever lasting friends trong 09:31:45 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12953Tiêu đề: một bài toán về hóa vô cơ
Gửi bởi: ever lasting friends trong 09:31:45 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
một hỗn hợp chứa 0,3 mol Cu và 0,6 mol Fe(NO3)3 vào 450 ml HNO3 @M thu được V lít NO và dung dịch Y. Tính V
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 10:16:21 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
nong do cua HNO3 la bn the.bai nay cung bt ma ban


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về hóa vô cơ
Gửi bởi: ever lasting friends trong 10:40:37 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
nồng độ là 2M nhé bạn, mình có chút thắc mắc nên nhờ mọi người giải chi tiết giùm cái ạ


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 10:52:56 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
bao toan e.pan ra kq là 201,6


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về hóa vô cơ
Gửi bởi: ever lasting friends trong 11:18:09 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
bao toan e.pan ra kq là 201,6
bạn có thể làm cụ thể cho mình được không?


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về hóa vô cơ
Gửi bởi: Force.a.laugh trong 05:43:40 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
Phương trình ion: 3Cu + 2NO3- + 8H+ [tex]\rightarrow[/tex] 3Cu2+ + 2NO3- +4H2O

Tính số mol H+=0,9
số mol Cu= 0,3
Số mol NO3- =2,7

Số mol NO tính theo Cu, [tex]\Rightarrow[/tex] V=4,48l