Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cocsui trong 08:50:19 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12951Tiêu đề: Lý 12 con lắc lò xo mong mọi người giải hộ rõ ràng
Gửi bởi: cocsui trong 08:50:19 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
một con lắc lò xo đặt trên sàn nằm ngang ,gồm một vật nhỏ có khối lượng m=100 g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1 . đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra không vận tốc ban đầu .vật đạt được tốc độ cực đại lần thứ nhất tại O1 với vận tốc cực đại là 60cm/s .quãng đường vật đi được kể từ lúc thả ra cho đến khi dừng lại là


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12 con lắc lò xo mong mọi người giải hộ rõ ràng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:46:39 AM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
một con lắc lò xo đặt trên sàn nằm ngang ,gồm một vật nhỏ có khối lượng m=100 g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1 . đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra không vận tốc ban đầu .vật đạt được tốc độ cực đại lần thứ nhất tại O1 với vận tốc cực đại là 60cm/s .quãng đường vật đi được kể từ lúc thả ra cho đến khi dừng lại là
Xem các lời giải tại
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12 con lắc lò xo mong mọi người giải hộ rõ ràng
Gửi bởi: cocsui trong 08:14:39 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
tớ đã làm theo nhưng vẫn không ra kết quả có ai làm hộ với cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12 con lắc lò xo mong mọi người giải hộ rõ ràng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:36:49 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2012
một con lắc lò xo đặt trên sàn nằm ngang ,gồm một vật nhỏ có khối lượng m=100 g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1 . đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra không vận tốc ban đầu .vật đạt được tốc độ cực đại lần thứ nhất tại O1 với vận tốc cực đại là 60cm/s .quãng đường vật đi được kể từ lúc thả ra cho đến khi dừng lại là
vị trí cân bằng tạm; [tex]|xo|=\mu.m.g/k=0,01m[/tex]
[tex]vmax=(A-0,01)*\omega ==> A=0,07m=7cm.[/tex]
Số 1/2 dao động : N=A/2xo=3,5
==> S=2.5.3-2.1.3^2=24cm


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12 con lắc lò xo mong mọi người giải hộ rõ ràng
Gửi bởi: cocsui trong 07:42:03 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi câu này đáp số là 24,5 cm ạ .nếu em làm theo link bên trên thì [tex]s=\frac{A_{0}^{2}}{\Delta A}=6^{2}/2=18.[/tex]
thầy có thể xem lại cho em được không ạ


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12 con lắc lò xo mong mọi người giải hộ rõ ràng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:50:58 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi câu này đáp số là 24,5 cm ạ .nếu em làm theo link bên trên thì [tex]s=\frac{A_{0}^{2}}{\Delta A}=6^{2}/2=18.[/tex]
thầy có thể xem lại cho em được không ạ
Ừ thầy tính lộn nên đã sữa Đáp án 24cm.
ĐA của em là người ra đề đã tính theo kiểu ép nó dừng ở VTCB
[tex]S=\frac{\frac{1}{2}kA^2}{\mu.m.g}=24,5cm.[/tex]
Nhưng thức ra nó dừng lại ngay VT |xo|=1cm.


Tiêu đề: Trả lời: Lý 12 con lắc lò xo mong mọi người giải hộ rõ ràng
Gửi bởi: cocsui trong 12:11:28 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012
cam ơn thầy nhiều em đã biết em sai ở đâu rồi