Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 03:15:50 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12949Tiêu đề: lý thuyết sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 03:15:50 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Câu 42: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng trung tâm sẽ :
A. sẽ không còn nữa vì không có giao thoa.   B. xê dịch về phía nguồn sớm pha.
C. vẫn ở chính giữa trường giao thoa.   D. xê dịch về phía nguồn trễ pha.
mọi người giải thích rõ hộ mình nha thaksss!


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết sóng cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:11:02 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Câu 42: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng trung tâm sẽ :
A. sẽ không còn nữa vì không có giao thoa.   B. xê dịch về phía nguồn sớm pha.
C. vẫn ở chính giữa trường giao thoa.   D. xê dịch về phía nguồn trễ pha.
mọi người giải thích rõ hộ mình nha thaksss!
mình nghĩ là lệch về phía nguồn trễ pha