Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuyton trong 10:10:31 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12943Tiêu đề: Giải dùm em câu điện XC khó.
Gửi bởi: thuyton trong 10:10:31 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có tần số ω biến đổi vào mạch RLC với L = 1/(3π) H . Khi ω  =  ω0 thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị cực đại là Imax và với hai tần số góc hơn kém nhau 300π rad/s thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị I = Imax/2. R có giá trị bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm em câu điện XC khó.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:40:19 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có tần số ω biến đổi vào mạch RLC với L = 1/(3π) H . Khi ω  =  ω0 thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị cực đại là Imax và với hai tần số góc hơn kém nhau 300π rad/s thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị I = Imax/2. R có giá trị bao nhiêu?
Khi ω  =  ω0 thì mạch cộng hưởng nên: [tex]\omega _{0}=\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex] và I= U/R
Khi ω  =  ω1 hoặc ω  =  ω2 thì I1= I2 = U/2R(1)
Vì I1= I2 nên ω1.ω2=[tex]\omega _{0}^{2}[/tex]= 1/LC hay Zl1 = Zc2 (2)
Từ (1) và (2)  suy ra R = [tex]\frac{L.300\pi }{\sqrt{3}}[/tex] = 100/[tex]\sqrt{3\Omega }[/tex]
[tex]