Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 10:35:45 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12939Tiêu đề: con lắc đơn và con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 10:35:45 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
 B1:Một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang không ma sát , lò xo nhẹ, gốc thế năng tại VTCB của vật. Tại thời điểm t=0 tốc độ của vật nặng cực đại, đến thời điểm [tex]t1=0,8\mu s[/tex] thì tốc độ của vật nặng bằng nửa giá trị cực đại lần thứ nhất. Tính từ thời điểm t=0, KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN NHẤT ĐỂ MỘT NỬA ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT NẶNG CHUYỂN THÀNH THẾ NĂNG CỦA LÒ XO là:
a.[tex]0,4\mu s[/tex]
b.[tex]0,2\mu s[/tex]
c.[tex]0,6\mu s[/tex]
d.[tex]1,2\mu s[/tex]

thầy cô giải thích luôn cho em cái chỗ em viết hoa ở trên

 B2: Một con lắc đơn gồm 1 quả cầu nhỏ bằng kim loại điện tích [tex]q=+5.10^{-9}C[/tex], có khối lượng 2g được treo vào một sợi dây dài [tex]l1=152,1cm[/tex] tại nơi g=9,8m/s^2. Ban đầu chưa có điện trường, con lắc dao động điều hòa. Đồng thời tăng chiều dài con lắc thêm 1 đoạn =7,9cm và THIẾT LẬP ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU CÓ CÁC ĐƯỜNG SỨC THẲNG ĐỨNG THÌ KHI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC VẪN KHÔNG THAY ĐỔI. tính độ lớn của cường độ điện trường E?
a.[tex]2,8.10^{5}V/m[/tex]
b.[tex]2,04.10^{5}V/m[/tex]
c.[tex]4.10^{8}V/m[/tex]
d.[tex]7.10^{5}V/m[/tex]Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn và con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:56:44 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Bài 1:Trình bày dễ hiểu nhá
W = Wđ + Wt = [tex]\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Kx^2[/tex]
THời điểm t=0 vật đi qua vị trí cân bằng li độ x =0 năng lượng dao động của vật tập chung ở dạng động năng : W = Wđ
khi ra xa vị trí cân bằng li độ của vật tăng lên năng lượng dao động từ động năng chuyển dần thành thế năng cho đến khi ra vị trí biên, li độ x = A thì Wt max.
SOi vào bài :
ở vccb li độ x = 0 thì W=Wđmax.._.. Khi ra vị trí nửa động năng cực đại chuyển thành thế năng tức là
[tex]\frac{1}{2}[/tex]Wđ max = [tex]\frac{1}{2}[/tex]W( năng lượng dao động) = Wt (1)
W = Wđ + Wt (2)
từ (1) và (2) => Wđ = Wt
áp dụng công thức tính nhanh: Wđ[tex] = nWt\Rightarrow x =\pm \frac{A}{\sqrt{n +1}}[/tex]
=> x = [tex]\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex] bạn biểu diễn giản đồ ra thì thấy thời gian đi từ li độ x=0 đến li độ x= [tex]\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex] là [tex]\frac{T}{8}[/tex]
còn tính T: vật đang ở vccb vận tốc cực đại -----> biên------> vccb vận tốc cực đại khoảng thời gian này là [tex]\frac{T}{2}[/tex]
ta có [tex]\frac{T}{2}[/tex] = [tex]0,8\mu s[/tex] ==> [tex]\frac{T}{8} = 0,2\mu s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn và con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 05:51:22 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
còn câu 2 bạn giúp nốt mình đi


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn và con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:15:48 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012

 B2: Một con lắc đơn gồm 1 quả cầu nhỏ bằng kim loại điện tích [tex]q=+5.10^{-9}C[/tex], có khối lượng 2g được treo vào một sợi dây dài [tex]l1=152,1cm[/tex] tại nơi g=9,8m/s^2. Ban đầu chưa có điện trường, con lắc dao động điều hòa. Đồng thời tăng chiều dài con lắc thêm 1 đoạn =7,9cm và THIẾT LẬP ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU CÓ CÁC ĐƯỜNG SỨC THẲNG ĐỨNG THÌ KHI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC VẪN KHÔNG THAY ĐỔI. tính độ lớn của cường độ điện trường E?
a.[tex]2,8.10^{5}V/m[/tex]
b.[tex]2,04.10^{5}V/m[/tex]
c.[tex]4.10^{8}V/m[/tex]
d.[tex]7.10^{5}V/m[/tex]

Trước hết em sử dụng nút cảm ơn cho thành viên vừa giúp em !

Hướng dẫn cách làm cho em bài 2:

Chu kì ban đầu : [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]

Chu kì lúc sau : [tex]T'=2\pi \sqrt{\frac{l+\Delta l}{g+qE/m}}[/tex]

Theo gt : T' = T nên ta có [tex]\frac{g+qE/m}{l+\Delta l} = \frac{g}{l} = \frac{qE/m}{\Delta l}[/tex]

[tex]\Rightarrow E=\frac{mg\Delta l}{ql}[/tex]