Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: minh_thu_1912 trong 09:11:36 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12936Tiêu đề: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC TÍNH THỜI GIAN ĐẾN TRƯỜNG
Gửi bởi: minh_thu_1912 trong 09:11:36 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
1) An ,Bình ,Long đến trường nhưng chỉ có một chiếc xe đạp nê các bạn chọn phương án sau :An chở Bình đi trước còn Long đi bộ .Đi dược một quãng thì An để Bình đi bộ đến trường , rồi quay lại đón Long . Ba bạn dến trường cùng một lúc .Tính thời gian đi đến trường cùng một lúc .Tính thời gian đi đến trường .Biết vận tốc xe đạp là 12 km/h, vận tốc đi bộ là 5 km/h ,quãng đường đến trường là 10 km.

2)Một động tử xuất phát từ A chuyển động trên đường thẳng hướng về B với vận tốc ban đầu v1=32m/s .Biết rằng cứ sau mỗi giây vận tốc động tử lại giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều .
   a) Sau bao lâu , động tử đến được B ,biết khoảng cách AB=4s
   b) Ba giây sau kể từ lúc động tử xuất phát ,một động tử khác cũng xuất phát từ A chuyển động về B với vận tốc không đổi v2=31m/s . Hai động tử có gặp nhau không ? Nếu có hãy xác định thời điểm gặp nhau đó .


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC TÍNH THỜI GIAN ĐẾN TRƯỜNG
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:24:59 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
Bài đăng vi phạm quy định đăng bài. Sẽ bị xóa.