Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 08:49:29 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12934Tiêu đề: dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 08:49:29 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
 Dòng điện i=4cos bình(wt) A chạy trong đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn thuần cảm L có giá trị hiệu dụng là  em xem cách giải vẫn  không hiểu tại sao  I=căn(i xoay chiều bình + i 1chiều bình ) mong mọi ngưòi giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:46:24 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
Dòng điện i=4cos bình(wt) A chạy trong đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn thuần cảm L có giá trị hiệu dụng là  em xem cách giải vẫn  không hiểu tại sao  I=căn(i xoay chiều bình + i 1chiều bình ) mong mọi ngưòi giúp đỡ
+ [tex]i=4.cos(\omega.t)^2=2(cos(2\omega.t)+1)=2+2cos(2\omega.t)[/tex]
dòng điện trên gồm 2 dòng 1 chiều có giá trị I_1=2A và dòng xoay chiều có I_2=\sqrt{2}
+ Nhiệt toả ra khi dòng điện trên chạy qua trong 1T
[tex]Q=R.I_1^2.T+R.I_2^2.T = R.I^2.T ==> I=\sqrt{I_1^2+I_2^2}[/tex]