Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 07:32:09 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12933Tiêu đề: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: cay da trong 07:32:09 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
một vật dao đông điều hoà cứ sau 1/2 s thì động năng lại bằng thế năng .Quãng đường vật đi được trong 1s đầu tiên là 10cm.chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí x=A/2 theo chiều âm của trục toạ độ Ox với gốc toạ độ O trùng với vị trí cân bằng .phương trình dao đông của vật là


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: superburglar trong 07:45:01 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
c viet dap an ra di


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: cay da trong 07:59:36 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
đáp án:5cos([tex]\pi[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{3}[/tex])Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: superburglar trong 08:04:46 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
theo t bài nay co nhiu truong hop nen phai xem het cac dap an ms pit dk  :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: mr_tuan trong 08:15:05 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
đúng rồi, x=5cos(pi.t+pi/3)
Mình hd nhé, b tự làm, bài này đơn giản thôi, " cứ sau 1/2 s thì động năng lại bằng thế năng"----omega là pi (1 chu kì có 4 thời điểm Wd=Wt), rồi gọi pt tổng quát ra, áp biên độ (Quãng đường vật đi được trong 1s đầu tiên là 10cm) , rồi xét, thế thôi (v âm nên phi dương là pi/3)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: mr_tuan trong 08:17:27 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
theo t bài nay co nhiu truong hop nen phai xem het cac dap an ms pit dk  :D
c nói đúng, bài này thử đáp cũng khá nhanh, nhưng bài này đơn giản, làm cũng mất 1p thôi (thế là chậm lắm rồi). thử đáp án thì k chính thống cho lắm,  :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: superburglar trong 11:08:45 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
hihi.t nghi bao nay can dung den dap an la vi 1/2 s chua chac da la T/4 ma có the la T/2,T.... :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: cay da trong 11:17:21 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
thì mọi người cứ thử làm xem phải có vấn đề gì hay là không hiểu gì luôn thì mình mới post lên chứ .bài này bị mắc chỗ tìm biên độ


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: superburglar trong 11:22:30 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
the nay nhe.sau khi "soi" dap an  :D thay truong hop T/4 =0.5s thoa man.nen T=2s.vay 1s=T/2.c ve len cung tron thi se thay quang duong di duoc la 2A va bang 10.suy ra A=5.ok?


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:26:25 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Mấy ông bà này giải buồn cười thật:
cứ sau [tex]\frac{1}{4}[/tex] chu kì thì động năng = thế năng => [tex]\frac{T}{4} = \frac{1}{2}[/tex] =>T = 2s => [tex]\omega =\pi[/tex] rad.
1 chu kì là 2 s đi dc 4A vậy nửa chu kì là 1 s đi dc 2A => 2A = 10 => A = 5
còn góc phi thì nếu làm quen chưa tới 2s để suy nghĩ
Đáp án là [tex]5cos(\pi t + \frac{\pi }{3})[/tex]
khi bạn ấy không biết cách làm thì đừng súi bạn ấy thử đáp án trong khi cách làm cơ bản mất không tới 10s
Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:52:50 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Mấy ông bà này giải buồn cười thật:
cứ sau [tex]\frac{1}{4}[/tex] chu kì thì động năng = thế năng => [tex]\frac{T}{4} = \frac{1}{2}[/tex] =>T = 2s => [tex]\omega =\pi[/tex] rad.
1 chu kì là 2 s đi dc 4A vậy nửa chu kì là 1 s đi dc 2A => 2A = 10 => A = 5
còn góc phi thì nếu làm quen chưa tới 2s để suy nghĩ
Đáp án là [tex]5cos(\pi t + \frac{\pi }{3})[/tex]
khi bạn ấy không biết cách làm thì đừng súi bạn ấy thử đáp án trong khi cách làm cơ bản mất không tới 10s

"một vật dao đông điều hoà cứ sau 1/2 s thì động năng lại bằng thế năng" thì chưa chắc [tex]\frac{T}{4} = \frac{1}{2}[/tex] đã đúng đâu!
Có thể : [tex]\frac{T}{2} = \frac{1}{2}[/tex]; [tex]T = \frac{1}{2}[/tex]....  cũng đúng.
Để lời giải  của HỌc Sinh Cá Biệt đúng thì phải phát biểu lại đề cho chặt chẽ:
"cứ sau một khoảng thời gian ngắn nhất 1/2 s thì động năng lại bằng thế năng".


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: superburglar trong 10:18:12 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
.bài này không nhìn đáp án thì tính bằng niềm tin.


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu viết phương trình dao động
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 10:44:18 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Căn bản trước khi làm mình cũng đã " chẳng may" đọc phải cái đáp án và đơn giản nghĩ bạn ý viết thiếu