Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: bồ công anh trong 07:01:13 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12931Tiêu đề: Bài toán chia số học sinh vào các tổ.
Gửi bởi: bồ công anh trong 07:01:13 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
Một lớp có [tex]33[/tex] học sinh, trong đó có [tex]7[/tex] học sinh nữ. Cần chia lớp thành [tex]3[/tex] tổ, tổ [tex]1[/tex] có [tex]10[/tex] học sinh, tổ [tex]2[/tex] có [tex]11[/tex] học sinh, tổ [tex]3[/tex] có [tex]12[/tex] học sinh sao cho mỗi tổ có ít nhất 2 bạn học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia như vậy?
Em xin cảm ơn mọi người trước, xin giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán chia số học sinh vào các tổ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:35:36 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
Một lớp có [tex]33[/tex] học sinh, trong đó có [tex]7[/tex] học sinh nữ. Cần chia lớp thành [tex]3[/tex] tổ, tổ [tex]1[/tex] có [tex]10[/tex] học sinh, tổ [tex]2[/tex] có [tex]11[/tex] học sinh, tổ [tex]3[/tex] có [tex]12[/tex] học sinh sao cho mỗi tổ có ít nhất 2 bạn học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia như vậy?
Em xin cảm ơn mọi người trước, xin giúp em với ạ.


Số cách chia mà tổ 1 và tổ 2 chỉ có 2 bạn nữ là: [tex]C_7^2C_{26}^8C_5^2C_{18}^9C_3^3C_9^9[/tex]
Số cách chia mà tổ 1 và tổ 3 chỉ có 2 bạn nữ là: [tex]C_7^2C_{26}^8C_5^2C_{18}^{10}C_3^3C_8^8[/tex]
Số cách chia mà tổ 2 và tổ 3 chỉ có 2 bạn nữ là: [tex]C_7^2C_{26}^9C_5^2C_{17}^{10}C_3^3C_7^7[/tex]
Suy ra tổng số cách chia là: [tex]C_7^2C_{26}^8C_5^2C_{18}^9+C_7^2C_{26}^8C_5^2C_{18}^{10}+C_7^2C_{26}^9C_5^2C_{17}^{10}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán chia số học sinh vào các tổ.
Gửi bởi: bồ công anh trong 11:44:13 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2012
vâng, em cảm ơn ạ, em cũng làm thế mà số kì qái qá em cứ sợ sai^^