Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 10lyltv trong 06:35:17 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12916Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: 10lyltv trong 06:35:17 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
 Đặt một điện áp u = U0 cos ( U0 không đổi,thay đổi được) vào 2 đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR^2 < 2L. Gọi V1,V2, V3 lần lượt là các vôn kế mắc vào 2 đầu R, L, C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có 1 giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ giá trị cực đại khi tăng dần tần số là
A. V1, V2, V3. B. V3, V2, V1. C. V3, V1, V2. D. V1, V3,V2.
Mong thầy cô giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 06:57:46 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
Đặt một điện áp u = U0 cos ( U0 không đổi,thay đổi được) vào 2 đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR^2 < 2L. Gọi V1,V2, V3 lần lượt là các vôn kế mắc vào 2 đầu R, L, C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có 1 giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ giá trị cực đại khi tăng dần tần số là
A. V1, V2, V3. B. V3, V2, V1. C. V3, V1, V2. D. V1, V3,V2.
Mong thầy cô giúp đỡ
Để UR đạt max thì   [tex]\omega _{1} = \sqrt{\frac{1}{LC}}[/tex]
Để UL đạt max thì   [tex]\omega _{2} = \sqrt{\frac{1}{LC-\frac{R^{2}C^{2}}{2}}}[/tex]
Để UC đạt max thì   [tex]\omega _{3} = \sqrt{\frac{1}{LC}-\frac{R^{2}}{2L^{2}}}[/tex]
=> Dễ thấy : [tex]\omega _{2}>\omega _{1}>\omega _{3}[/tex]
 Vậy khi tăng dần tần số của dòng điện thì các vôn kế lần lượt chỉ giá trị cực đại là 312