Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 03:14:22 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12913Tiêu đề: sóng ánh sáng
Gửi bởi: ngochocly trong 03:14:22 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
Câu 4:) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. Nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là : : λ1 (tím) = 0,42μm, λ2 (lục) = 0,56μm, λ3 (đỏ) = 0,7μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 19 vân tím, 11 vân đỏ             B. 20 vân tím, 12 vân đỏ
C. 17 vân tím, 10 vân đỏ             D. 20 vân tím, 11 vân đỏ


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: traugia trong 06:33:51 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
Câu 4:) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. Nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là : : λ1 (tím) = 0,42μm, λ2 (lục) = 0,56μm, λ3 (đỏ) = 0,7μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 19 vân tím, 11 vân đỏ             B. 20 vân tím, 12 vân đỏ
C. 17 vân tím, 10 vân đỏ             D. 20 vân tím, 11 vân đỏ

Tại vị trí vân trùng có : [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}[/tex]
Mà giữa hai vân sáng liên tiếp (giả sử lấy 1 trong hai vân là vân trung tâm)  cùng màu với vân sáng trung tâm có 14 vân màu lục => k2 = 15 => k1 = 20 và k3 = 12
Vậy tại vị trí trùng tương ứng là vân sáng bậc 20 của as tím và bậc 12 của vân màu đỏ => giữa hai vân sáng kế tiếp cùng màu vân trung tâm có 19 vân tím và 11 vân đỏ


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:12:08 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2012
Câu 4:) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. Nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là : : λ1 (tím) = 0,42μm, λ2 (lục) = 0,56μm, λ3 (đỏ) = 0,7μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 19 vân tím, 11 vân đỏ             B. 20 vân tím, 12 vân đỏ
C. 17 vân tím, 10 vân đỏ             D. 20 vân tím, 11 vân đỏ

Tại vị trí vân trùng có : [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}[/tex]
Mà giữa hai vân sáng liên tiếp (giả sử lấy 1 trong hai vân là vân trung tâm)  cùng màu với vân sáng trung tâm có 14 vân màu lục => k2 = 15 => k1 = 20 và k3 = 12
Vậy tại vị trí trùng tương ứng là vân sáng bậc 20 của as tím và bậc 12 của vân màu đỏ => giữa hai vân sáng kế tiếp cùng màu vân trung tâm có 19 vân tím và 11 vân đỏ


+ nếu nói màu phải loại những màu vân trùng (do,tím) ; (lục,do) ; (tim,lục)
+ Nếu nói số bức xạ \lambda_1 và \lambda_3 thì mới làm giống như thế này
==> do vậy theo tôi đề trên nên nói thêm để diễn giải rõ hơn ý bài toán?