Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 09:50:00 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12909Tiêu đề: bài tập sóng âm
Gửi bởi: superburglar trong 09:50:00 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
C©u 5 :   Khi nguồn âm chuyển động lại gần một người nghe đang đứng yên thì người này nghe thấy một âm có: 
A.  Tần số lớn hơn tần số của nguồn âm.
B.  Cường độ âm lớn hơn so với khi nguồn âm đứng yên.
C.  Bước sóng dài hơn so với khi nguồn âm đứng yên.     
D.  Tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm. 
mọi người giải thích dùm minh với.sao đáp án B lại không được         


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:03:54 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
C©u 5 :   Khi nguồn âm chuyển động lại gần một người nghe đang đứng yên thì người này nghe thấy một âm có: 
A.  Tần số lớn hơn tần số của nguồn âm.
B.  Cường độ âm lớn hơn so với khi nguồn âm đứng yên.
C.  Bước sóng dài hơn so với khi nguồn âm đứng yên.     
D.  Tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm. 
mọi người giải thích dùm minh với.sao đáp án B lại không được         
Đáp án B cũng đúng vì  ngoài lí do cường độ âm tỉ lệ nghịch với bình phương KC thì còn thêm lí do: do hiệu ứng Dopler làm tần số tăng nên NL âm ([tex]\sim \omega ^2A^2[/tex]) truyền qua S cũng tăng.[tex]I=\frac{A}{t.S}[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm
Gửi bởi: superburglar trong 10:06:51 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
vậy ở bài này có những đáp án nao đung vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:09:36 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
vậy ở bài này có những đáp án nao đung vậy thầy
A và B đúng.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm
Gửi bởi: superburglar trong 10:11:08 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi,thầy cho e xin vd khac về bài điện kia đi ak