Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mrwater95 trong 09:27:30 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12908Tiêu đề: Bài DĐ cưỡng bức và lượng tử khó mong được giúp đỡ
Gửi bởi: mrwater95 trong 09:27:30 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Câu1: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang dao đọng điều hòa dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức. khi đặt lân lượt lực cưỡng bức f1= F cos(8\Pi t+ \varphi 1), f2= F cos( 12\Pi t+ \varphi 2), f3= F cos( 16\Pi t+ \varphi 3)    
thi dao động theo các phương trình lần lượt làx1= A cos(8 \Pi t+2 \Pi/3)   , x2= A2 cos( 12  \Pit+ \varphi) và x3= Acos( 16\Pit - \Pi/4)
 . Hệ thức nào sau đây là đúng:
          A. A2 > A                    B A2  > A                         C. A2<A                   D. A2 < A
  Câu2 Chiếu 1 ánh sáng có bước sóng \lambda  = 102,5 nm qua chất khí Hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí phát ra 3 bức xạ có  \lambda 1 <  \lambda 2 <  \lambda 3 trong đó  \lambda 3= 656,3 nm. Giá trị của  \lambda 1 và  \lambda 2 là
A. 102,5 nm và 121,6 nm                                                     B. 97,5 nm và 121,6 nm
C. 102,5 nm và 410,6 nm                                                     D. 97,3 nm và 410,6 nm

Mong mọi người giúp đỡ em hai câu này . Em cảm ơn rất nhiều.
Tiêu đề: Trả lời: Bài DĐ cưỡng bức và lượng tử khó mong được giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 09:38:03 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
dap an A ban ak.damda(3,1),damda(2,1).(vi o bai nay chi phat ra toi da 3 buc xa.)


Tiêu đề: Trả lời: Bài DĐ cưỡng bức và lượng tử khó mong được giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:51:07 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Câu1: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang dao đọng điều hòa dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức. khi đặt lân lượt lực cưỡng bức f1= F cos(8\Pi t+ \varphi 1), f2= F cos( 12\Pi t+ \varphi 2), f3= F cos( 16\Pi t+ \varphi 3)    
thi dao động theo các phương trình lần lượt làx1= A cos(8 \Pi t+2 \Pi/3)   , x2= A2 cos( 12  \Pit+ \varphi) và x3= Acos( 16\Pit - \Pi/4)
 . Hệ thức nào sau đây là đúng:
          A. A2 > A                    B A2  > A                         C. A2<A                   D. A2 < A
  

Từ đồ thị dễ thấy A2  > A.    


Tiêu đề: Trả lời: Bài DĐ cưỡng bức và lượng tử khó mong được giúp đỡ
Gửi bởi: mrwater95 trong 06:36:46 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
tk bạn nha mình hiểu rùi


Tiêu đề: Trả lời: Bài DĐ cưỡng bức và lượng tử khó mong được giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:54:28 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
 Câu2 Chiếu 1 ánh sáng có bước sóng \lambda  = 102,5 nm qua chất khí Hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí phát ra 3 bức xạ có  \lambda 1 <  \lambda 2 <  \lambda 3 trong đó  \lambda 3= 656,3 nm. Giá trị của  \lambda 1 và  \lambda 2 là
A. 102,5 nm và 121,6 nm                                                     B. 97,5 nm và 121,6 nm
C. 102,5 nm và 410,6 nm                                                     D. 97,3 nm và 410,6 nm
Mong mọi người giúp đỡ em hai câu này . Em cảm ơn rất nhiều.
khi hấp thụ năng lượng [tex]\epsilon = \frac{hc}{\lambda}=13,6(1-\frac{1}{n^2})*1,6.10^{-19} ==> n=3[/tex]
phát ra 3 bức xạ [tex]\lambda_{31}=1,02.10^{-7}(m)[/tex] và [tex]\lambda_{21}=1,21.10^{-7}[/tex]