Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 09:05:29 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12907Tiêu đề: bài điện 2
Gửi bởi: visao trong 09:05:29 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Cho dòng điện xoay chiều qua 1 ampe kế xoay chiều thì có số chỉ 4,6A. biết tần số dòng điện f=60Hz và gốc thời gian t =0 được chọn sao cho dòng điện có giá trị tức thời lớn nhất. Biểu thúc dòng điện có giá trị nào sau dây:
A:4,6 cos(100pi t + pi/2)
B:7,97 cos(120pi t)
C:6,5cos(120pi t )
D:9,2cos(120pi t +pi)
 mong thầy cô và các bạn giúp em vớiTiêu đề: Trả lời: bài điện 2
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:13:18 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Ampe kế xoay chiềuchỉ giá trị hiệu dụng: [tex]\Rightarrow I_0=4,6\sqrt{2}=6,5 A[/tex]
t=0 [tex]i=I_0 nên \varphi _i=0[/tex]
Vậy đáp án là C:6,5cos(120pi t ) A
Tất nhiên với bài thi trắc nghiệm trong TH cụ thể này chỉ cần tính  I0 là đủ.