Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 04:38:16 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12906Tiêu đề: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 04:38:16 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Câu 31: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt+ φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Biết  ; R không thay đổi, L thay đổi được. Khi  thì biểu thức của dòng điện trong mạch là  . Khi  thì biểu thức của dòng điện trong mạch là  . Điện trở R có giá trị là
A.100can3  Ω.   B. 100Ω.   C. 200Ω.   D100can2.  Ω.
các thầy cô có thể cho em một bài tương tự(có đáp án) để em có thể áp phương pháp giản đồ vecto mà em mới nghĩ ra.nếu đúng thì em xin up lên cho các bạn đóng góp y kiến ak.thakss


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 07:41:02 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Đề bị thiếu.Bạn gõ lại đề cho đầy đủ đi.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:06:43 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
sorry thầy.bản đầy đủ đây ạ
Câu 31: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt+ φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Biết C=10^-4/pi H  ; R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L=2/pi H  thì biểu thức của dòng điện trong mạch là i=I1.can2.cos(100pi.t - pi/12) A. Khi L=4/pi H thì biểu thức của dòng điện trong mạch là  i=I2.can2.cos(100pi.t - pi/4) A. Điện trở R có giá trị là
A.  Ω.   B. 100Ω.   C. 200Ω.   D.  Ω.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:11:11 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
thầy xem 4 đáp án ở trên ak.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:39:50 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
sorry thầy.bản đầy đủ đây ạ
Câu 31: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt+ φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Biết C=10^-4/pi H  ; R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L=2/pi H  thì biểu thức của dòng điện trong mạch là i=I1.can2.cos(100pi.t - pi/12) A. Khi L=4/pi H thì biểu thức của dòng điện trong mạch là  i=I2.can2.cos(100pi.t - pi/4) A. Điện trở R có giá trị là
A.  Ω.   B. 100Ω.   C. 200Ω.   D.  Ω.

[tex]tan\varphi _1=\frac{200-100}{R}; tan\varphi _2=\frac{400-100}{R}[/tex] (1)
Với [tex]\varphi _2-\varphi _1=\frac{\Pi }{6}[/tex][tex]\Rightarrow tan\frac{\Pi }{6}=\frac{tan\varphi_1-tan\varphi_2}{1+tan\varphi_1.tan\varphi_2}[/tex] (2)
Thay (1) vào (2) ta được phương trình ẩn R, em giải pt tìm R.Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:45:25 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi.bài này em giải theo vecto cung ra được đáp án.em muốn thầy cho em môt bài tương tự để em thử tính xem có ra đáp án của thầy không ạ


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:29:03 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi.bài này em giải theo vecto cung ra được đáp án.em muốn thầy cho em môt bài tương tự để em thử tính xem có ra đáp án của thầy không ạ
Em giải bài trên phương pháp giản đồ vecto mà em mới nghĩ ra đi mọi người mới góp ý đượcchứ.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 10:36:23 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
theo em mình sẽ vẽ cả hai trên một giản đồ.minh chỉ quan tâm đến độ lệch pha của 2 dòng điện.sau đó lam theo vecto thi rat nhanh.khong phai giai phuong trinh j het.nhug e chua chac chan lắm với cách làm của mình.vì vậy em mong thầy cho em xin mội vd tương tự để xem ý tưởng của em có đúng không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:43:31 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
theo em mình sẽ vẽ cả hai trên một giản đồ.minh chỉ quan tâm đến độ lệch pha của 2 dòng điện.sau đó lam theo vecto thi rat nhanh.khong phai giai phuong trinh j het.nhug e chua chac chan lắm với cách làm của mình.vì vậy em mong thầy cho em xin mội vd tương tự để xem ý tưởng của em có đúng không ạ.
Trước tiên em kiểm nghiệm lại trường hợp ZL1>ZC  còn  ZL2<ZC xem có đúng không(em tự cho số liệu cụ thể)
Các bài cùng kiểu thế này thì chỉ khác nhau ở chỗ cho ZL, ZC thì bắt tìm R. Cho R, ZL thì bắt tìm ZC... chứ cách giải thì không đổi.
Nếu em kiểm nghiệm thấy đúng thì chia sẻ với mọi người nha.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 10:45:40 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi.cái khó là pha của i.em không pit cho kiểu gì ạ


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 11:09:31 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
thầy ơi.cái khó là pha của i.em không pit cho kiểu gì ạ
Với bài của em ở trên pha ban đầu của i1 và i2 không quan trọng mà quan trọng là độ lệch pha giữa i1 và i2.
Thực ra cách giải trên của thầy cũng phải vẽ giản đồ ra mới thấy rõ được. EM xem hình dưới.
trong đó delta phi = - pi/12 -(- pi/4)= pi/6


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:54:29 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
em có vẽ gian đồ nhug hơi khac so voi cua thay.em gắn luôn các giá trị vào(R,L,C) tren cung một giản đồ thì thấy bài toán trở nên đơn giản hơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:01:52 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
em có vẽ gian đồ nhug hơi khac so voi cua thay.em gắn luôn các giá trị vào(R,L,C) tren cung một giản đồ thì thấy bài toán trở nên đơn giản hơn ạ
với những bài độ lệch pha i theo thầy cũng chẳng cần vẽ hình vì
luôn có:
[tex] \varphi_{i1}-\varphi_{i2}-\varphi_u + \varphi_u = \varphi_2 - \varphi_1[/tex]
tới đây chỉ dùng toán học và công thức [tex]tan(\varphi)[/tex] là ra


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:10:01 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
theo em mình sẽ vẽ cả hai trên một giản đồ.minh chỉ quan tâm đến độ lệch pha của 2 dòng điện.sau đó lam theo vecto thi rat nhanh.khong phai giai phuong trinh j het.nhug e chua chac chan lắm với cách làm của mình.vì vậy em mong thầy cho em xin mội vd tương tự để xem ý tưởng của em có đúng không ạ.
đây bài này em kiểm tra xem:
 Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C thì biểu thức dòng điện có dạng: [tex]i_1=I_0.cos(\omega.t+\pi/6)(A)[/tex], Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng: [tex]i_2=I_0.cos(\omega.t-\pi/3)(A)[/tex] . Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng:
[tex]A. u=U_0.cos(\omega.t+\pi/12)(V)[/tex]
[tex]B. u=U_0.cos(\omega.t+\pi/4)(V)[/tex]
[tex]C. u=U_0.cos(\omega.t-\pi/12)(V)[/tex]
[tex]D. u=U_0.cos(\omega.t-\pi/4)(V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 07:22:54 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
em có vẽ gian đồ nhug hơi khac so voi cua thay.em gắn luôn các giá trị vào(R,L,C) tren cung một giản đồ thì thấy bài toán trở nên đơn giản hơn ạ
Em có thể đưa hình vẽ  và cách giải của em lên được chứ.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 08:08:30 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
ui thầy ơi.câu trên có cùng cương độ hiệu dụng thì chỉ cần cộng 2 pha của 2 phi rồi chia đôi la ra ạ.thầy cho em một bài khác mà giá trị của I khác nhau như vd của em ạ.mà vẽ hình trên đây kiểu gì thế ạ.em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:09:25 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
đây là trường hợp I bằng nhau nên chỉ cần cộng 2 pha rồi chia 2 ạ.thây cho em vd I khác nhau được không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:37:59 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
đây là trường hợp I bằng nhau nên chỉ cần cộng 2 pha rồi chia 2 ạ.thây cho em vd I khác nhau được không ạ.
thì em cứ làm theo kiểu vecto đi


Tiêu đề: Trả lời: thảo luận về một bài điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 04:41:14 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
hi.thầy ơi.em ra rồi.nhưng vẫn chưa giải thích được sao lại như vậy hay chỉ là trùng hợp. :D