Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoathuytinh16021995 trong 11:55:04 AM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12904Tiêu đề: một số bài tập cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: hoathuytinh16021995 trong 11:55:04 AM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
một đoạn dây dài 60cm có khối lượng 6 gam một đầu gắn vào cần rung ; đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc ; dây bị căng bởi một lực
 Fc = 2,25 N . vận tốc truyền sóng trên dây là:
A:1,5 m/s
B:15 m/s
C:22,5 m/s
D:2,25 m/s


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:31:29 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
một đoạn dây dài 60cm có khối lượng 6 gam một đầu gắn vào cần rung ; đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc ; dây bị căng bởi một lực
 Fc = 2,25 N . vận tốc truyền sóng trên dây là:
A:1,5 m/s
B:15 m/s
C:22,5 m/s
D:2,25 m/s
em dùng công thức [tex]v=\sqrt{\frac{F}{\mu}}=15m/s[/tex] ([tex]\mu=\frac{m}{L}[/tex])


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:34:06 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Tên topic đặt SAI QUY ĐỊNH.


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: hoathuytinh16021995 trong 12:55:43 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
thầy giúp em bài này với ạ
một sợ dây mảnh AB không dãn  đc căng ngang có chiều dài l = 1,2 m . đầu B cố định  đầu A dao động theo phương thẳng đứng vs pt
 U_A = 1,5 cos(200 pi t )  vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s , coi biên độ lan truyền sóng ko đổi . tính vận tốc cực đại của bụng sòng??


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:16:45 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
Chúng tôi đã nhắc nhở topic ĐẶT TÊN SAI QUY ĐỊNH. BẠN NÊN DÀNH THỜI GIAN ĐỌC KỸ QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI.

CHÚNG TÔI KHÓA TOPIC NÀY LẠI  VÀ XÓA TRONG THỜI GIAN TỚI.