Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 10:52:16 PM Ngày 20 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12897Tiêu đề: bài điện
Gửi bởi: visao trong 10:52:16 PM Ngày 20 Tháng Mười Một, 2012
đặt vào 2 đầu mạch điện RLC nối tiếp 1 hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R,L,C đều =nhau và = 20V. khi tụ bị nối tắt thì điện áp dụng 2 đầu điện trở R=????
A:10V
B:10căn2 V
C:20V
D:30căn2 V
 mong thầy cô và các bạn giải thích giúp cho


Tiêu đề: Trả lời: bài điện
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 07:27:13 AM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
đặt vào 2 đầu mạch điện RLC nối tiếp 1 hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R,L,C đều =nhau và = 20V. khi tụ bị nối tắt thì điện áp dụng 2 đầu điện trở R=????
A:10V
B:10căn2 V
C:20V
D:30căn2 V
 mong thầy cô và các bạn giải thích giúp cho
VÌ UL=UC=UR nên U =UR =20 V và có ZL=ZC=R.
KHi tụ bị nối tắt thì mạch chỉ còn R và L: [tex]U^2=U_{R}^2+U_{L}^2=2U_{R}^2\Rightarrow U_{R}=\frac{U}{\sqrt{2}}=10\sqrt{2}V[/tex]