Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanhl101 trong 11:12:31 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12890Tiêu đề: sóng ánh sáng
Gửi bởi: hoanhl101 trong 11:12:31 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
Câu 4:chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ ( λđ = 0,759 *10^-6 m) là 1,239; chiết suất ánh sáng
tím ( t
λt = 0,405 *10^-6 m ) là 1,343. chiết suất của nước đối với ánh sáng xanh( λx = 0,500 *10^-6 m )

A. 1,326. B. 1,293. C. 1,236. D.1,336.
mọi người giúp với !


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:06:21 AM Ngày 20 Tháng Mười Một, 2012
Câu 4:chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ ( λđ = 0,759 *10^-6 m) là 1,239; chiết suất ánh sáng
tím ( t
λt = 0,405 *10^-6 m ) là 1,343. chiết suất của nước đối với ánh sáng xanh( λx = 0,500 *10^-6 m )

A. 1,326. B. 1,293. C. 1,236. D.1,336.
mọi người giúp với !
chiết suất được tính bằng công thức
[tex]n=A+\frac{B}{\lambda^2}[/tex](A,B phụ thuộc bản chất môi trường)
Th1: [tex]1,239=A+\frac{B}{\lambda_d^2}[/tex]
Th2: [tex]1,343=A+\frac{B}{\lambda_t^2}[/tex]
==> [tex]B=\frac{(n_t-n_d).\lambda_d^2.\lambda_t^2}{\lambda_t^2-\lambda_d^2}[/tex]
==> [tex]A=\lambda_d-\frac{(n_t-n_d).\lambda_t^2}{\lambda_t^2-\lambda_d^2}[/tex]
Th3: [tex]n_x=A+\frac{B}{\lambda_x^2}[/tex]