Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 09:22:00 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12888Tiêu đề: bài dao động cơ khó và lạ
Gửi bởi: superburglar trong 09:22:00 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
Câu 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi cân bằng lò xo giãn ra một đoạn là 10cm. Phía dưới vật là mặt sàn ( mặt sàn cách vị trí cân bằng một đoạn 5cm). Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn sao cho lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ. Giả sử trong quá trình dao động, va chạm giữa vật và mặt sàn là hoàn toàn đàn hồi. Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc lò xo là
A.3pi/40 s.    B. 2pi/15 s.   C.pi/12  s.   D.pi/15  s.
các thầy giải giúp em với!


Tiêu đề: bài dao động cơ khó và lạ
Gửi bởi: traugia trong 10:30:50 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
Câu 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi cân bằng lò xo giãn ra một đoạn là 10cm. Phía dưới vật là mặt sàn ( mặt sàn cách vị trí cân bằng một đoạn 5cm). Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn sao cho lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ. Giả sử trong quá trình dao động, va chạm giữa vật và mặt sàn là hoàn toàn đàn hồi. Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc lò xo là
A.3pi/40 s.    B. 2pi/15 s.   C.pi/12  s.   D.pi/15  s.
các thầy giải giúp em với!
[tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}=2\pi \sqrt{\frac{\Delta l_{0}}{g}}=\frac{\pi }{5}s[/tex]
Chu kì dao động của con lắc khi có sự va chạm đàn hồi với sàn là:
  [tex]T' = 2(\frac{T}{4}+\frac{T}{12}) = 2\frac{T}{3}=\frac{2\pi }{15}s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ khó và lạ
Gửi bởi: Snow_flower_9x trong 10:19:13 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2012
sao em hỏi sao lại là T/12 ạ !