Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kazan1280 trong 08:11:35 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12880Tiêu đề: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: kazan1280 trong 08:11:35 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2012
Một sợi dây AB cột 2 đầu, Một nguồn S đăt giữa AB, sao cho SB= 1.75lamda. Tìm khoảng cách điểm M ngắn nhất tới B sao cho biên độ của M bằng biên độ tại S và dao động tại M vuông pha với dao động tai nguồn S
Em cảm ơn!!!


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 08:21:41 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2012
Một sợi dây AB cột 2 đầu, Một nguồn S đăt giữa AB, sao cho SB= 1.75lamda. Tìm khoảng cách điểm M ngắn nhất tới B sao cho biên độ của M bằng biên độ tại S và dao động tại M vuông pha với dao động tai nguồn S
Em cảm ơn!!!
Em xem lại đề có gõ sai chỗ nào không chứ, SB= 1.75lamda thì không xảy ra sóng dừng trên đoạn SB.


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: kazan1280 trong 08:58:43 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2012
Dạ thưa thầy, không sai ạ!!!. S không phải là nut hay là bụng. S chỉ dao động biên độ a thôi ạ!!! Và cách S một đoạn mới là nút


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:07:21 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2012
Dạ thưa thầy, không sai ạ!!!. S không phải là nut hay là bụng. S chỉ dao động biên độ a thôi ạ!!! Và cách S một đoạn mới là nút
Khi đặt nguồn S vào sợi dây AB thì điểm bị đặt nguồn sẽ dao động cưỡng bức, mặc dù nó dao động với biên độ bằng a, nhưng khi xảy ra sóng dừng thì coi như nó là một nút.
 Nếu muốn xét sóng dừng thì Ở bài này phải coi như sóng truyền bên dây SA và bên SB không ảnh hưởng lẫn nhau.


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: mr_tuan trong 09:33:27 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2012
bạn xem lại đề bài đi, vs đề này chỉ có thể dđ cùng pha hoặc ngược pha thôi


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: kazan1280 trong 07:01:29 AM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
Uhm, dao động ngược pha bạn ạ!!! Thế có bài trường hợp dao động vuông pha thì làm thế nào bạn nhỉ, bạn giúp mình được không


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 08:01:48 AM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
Uhm, dao động ngược pha bạn ạ!!! Thế có bài trường hợp dao động vuông pha thì làm thế nào bạn nhỉ, bạn giúp mình được không
Đã không xảy ra sóng dừng thì làm sao mà xét pha dao động của các điểm được đây!!!???


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: mr_tuan trong 08:13:14 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
Hi, nói thật là lí thuyết sóng dừng e cũng k hiểu cặn kẽ nên k dám nhận xét. Nhưng đề bài chuẩn của dạng này ng ra đề hay cho câu trên dây AB đang có sóng dừng ổn định tạo ra bởi nguồn sóng S thầy ah, nên hs cứ mặc định nó có sóng dừng thôi


Tiêu đề: Trả lời: [Sóng dừng] Nhờ mọi người giúp em bài toán
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:16:32 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
Hi, nói thật là lí thuyết sóng dừng e cũng k hiểu cặn kẽ nên k dám nhận xét. Nhưng đề bài chuẩn của dạng này ng ra đề hay cho câu trên dây AB đang có sóng dừng ổn định tạo ra bởi nguồn sóng S thầy ah, nên hs cứ mặc định nó có sóng dừng thôi
Như vậy người ta gọi là ngụy Vật lý đấy!