Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dinhhien219 trong 12:40:43 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12866Tiêu đề: vẫn là những câu điện khó
Gửi bởi: dinhhien219 trong 12:40:43 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R,tụ C và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp thì thấy ZL=20;Zc=10.Điều chỉnh R để Pmạch max,từ giá trị này để P trên biến trở max cần pải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10ôm nữa .tìm điên trở của đây                               A:2,5     B:5               C:7,5 "                 D:10


Tiêu đề: Trả lời: vẫn là những câu điện khó
Gửi bởi: havang1895 trong 01:24:51 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R,tụ C và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp thì thấy ZL=20;Zc=10.Điều chỉnh R để Pmạch max,từ giá trị này để P trên biến trở max cần pải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10ôm nữa .tìm điên trở của đây                               A:2,5     B:5               C:7,5 "                 D:10

Pmach max: R + r = ZL - ZC = 10
P trên R max: (R+10)^2 = r^2 + (ZL - ZC)^2 = r^2 + 100
(20-r)^2 = r^2 + 100 --> r = 7,5