Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: tutn_crusoe trong 10:38:42 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12862Tiêu đề: Phương trình vi phân trong động lực học chất điểm
Gửi bởi: tutn_crusoe trong 10:38:42 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
Hệ số ma sát  . Viết phương trình dao động của vật.

Bài làm:
Theo định luật II Niutơn:
mx”=mg.sina – Fms
mx” =mgsina – mgcos. x

x”= 
=> 
Đặt X=x- , ta được:
X”+ X=0 (với  )
X=A.cos( ) với A=
Thắc mắc của mình là tại sao A=


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình vi phân trong động lực học chất điểm
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:19:44 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
Hệ số ma sát  . Viết phương trình dao động của vật.

Bài làm:
Theo định luật II Niutơn:
mx”=mg.sina – Fms
mx” =mgsina – mgcos. x

x”=  
=>  
Đặt X=x- , ta được:
X”+ X=0 (với  )
X=A.cos( ) với A=
Thắc mắc của mình là tại sao A=

bạn xét thời điểm t=0. [tex]X'=v=-A\omega sin\varphi =0\Rightarrow \varphi =\pi[/tex]

[tex]X=Asin\varphi =-A=\frac{-tan\alpha }{\gamma }[/tex] (do t=0, x=0)
=> ATiêu đề: Trả lời: Phương trình vi phân trong động lực học chất điểm
Gửi bởi: tutn_crusoe trong 06:36:56 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
Hệ số ma sát  . Viết phương trình dao động của vật.

Bài làm:
Theo định luật II Niutơn:
mx”=mg.sina – Fms
mx” =mgsina – mgcos. x

x”=  
=>  
Đặt X=x- , ta được:
X”+ X=0 (với  )
X=A.cos( ) với A=
Thắc mắc của mình là tại sao A=

bạn xét thời điểm t=0. [tex]X'=v=-A\omega sin\varphi =0\Rightarrow \varphi =\pi[/tex]

[tex]X=Asin\varphi =-A=\frac{-tan\alpha }{\gamma }[/tex] (do t=0, x=0)
=> A


bạn ơi, mình cho
[tex]X=Acos\varphi=-A=x-\frac{-tan\alpha }{\gamma }[/tex] Mà: x=0 nên [tex]A=\frac{tan\alpha }{\gamma }[/tex]
nhưng nghịch lý cái là x=0 ??


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình vi phân trong động lực học chất điểm
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:21:28 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
Hệ số ma sát  . Viết phương trình dao động của vật.

Bài làm:
Theo định luật II Niutơn:
mx”=mg.sina – Fms
mx” =mgsina – mgcos. x

x”=  
=>  
Đặt X=x- , ta được:
X”+ X=0 (với  )
X=A.cos( ) với A=
Thắc mắc của mình là tại sao A=

bạn xét thời điểm t=0. [tex]X'=v=-A\omega sin\varphi =0\Rightarrow \varphi =\pi[/tex]

[tex]X=Asin\varphi =-A=\frac{-tan\alpha }{\gamma }[/tex] (do t=0, x=0)
=> A


bạn ơi, mình cho
[tex]X=Acos\varphi=-A=x-\frac{-tan\alpha }{\gamma }[/tex] Mà: x=0 nên [tex]A=\frac{tan\alpha }{\gamma }[/tex]
nhưng nghịch lý cái là x=0 ??
ngịch lý gì bạn.  Chọn gốc tọa độ tại điểm ban đầu thì khi t=0 , x=0.
Nếu là t=0 , X=0 thì mới ngịch lý chứ.       Bạn đừng nhầm X với x nhá


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình vi phân trong động lực học chất điểm
Gửi bởi: tutn_crusoe trong 09:48:32 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
Hệ số ma sát  . Viết phương trình dao động của vật.

Bài làm:
Theo định luật II Niutơn:
mx”=mg.sina – Fms
mx” =mgsina – mgcos. x

x”=  
=>  
Đặt X=x- , ta được:
X”+ X=0 (với  )
X=A.cos( ) với A=
Thắc mắc của mình là tại sao A=

bạn xét thời điểm t=0. [tex]X'=v=-A\omega sin\varphi =0\Rightarrow \varphi =\pi[/tex]

[tex]X=Asin\varphi =-A=\frac{-tan\alpha }{\gamma }[/tex] (do t=0, x=0)
=> A


bạn ơi, mình cho
[tex]X=Acos\varphi=-A=x-\frac{-tan\alpha }{\gamma }[/tex] Mà: x=0 nên [tex]A=\frac{tan\alpha }{\gamma }[/tex]
nhưng nghịch lý cái là x=0 ??
ngịch lý gì bạn.  Chọn gốc tọa độ tại điểm ban đầu thì khi t=0 , x=0.
Nếu là t=0 , X=0 thì mới ngịch lý chứ.       Bạn đừng nhầm X với x nhá

vậy là t=0, x=0, v=0 phải không chị


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình vi phân trong động lực học chất điểm
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:52:48 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
đúng rồi bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình vi phân trong động lực học chất điểm
Gửi bởi: tutn_crusoe trong 09:56:17 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
thanks chị em hỉu r