Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:19:35 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12861Tiêu đề: Dòng điện trong chất điện phân.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:19:35 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
1. Muốn mạ đồng một tấm sắt có tổng diện tích [tex]200\,cm^2[/tex], ta dùng nó làm katod của bình điện phân đựng dung dịch [tex]CuSO_4[/tex] và anod bằng đồng. Cho dòng điện qua trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Cho [tex]Cu=64;\,n=2;[/tex] Khối lượng riêng của đồng là [tex]e=8,9(g/cm^3).[/tex]

2. Mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn [tex]n[/tex] pin mắc nối tiếp, mỗi pin [tex]e=1,5V,\,r=0,5\Omega;\,R_1=2\Omega;\,R_2=9\Omega;\,R_4=4\Omega.[/tex] Đèn [tex]R_3[/tex] ghi [tex]3V-3W,\,R_5[/tex] là điện trở bình điện phân đựng dung dịch [tex]AgNO_3[/tex] anod bạc. Các ampe kế điện trở rất nhỏ, Ampe kế [tex]A_1[/tex] chỉ [tex]0,6A[/tex], Ampe kế [tex]A_2[/tex] chỉ [tex]0,4A[/tex], vôn kế điện trở rất lớn.
       a) Tính cường độ dòng điện qua bình điện phân và [tex]R_5[/tex].
       b) Số chỉ vôn kế.
       c) Khối lượng bạc giải phóng ở Katod sau 16 phút 5 giây.
       d) Đèn [tex]R_3[/tex] có sáng bình thường hay không?
Cho [tex]Ag=108,\,n=1.[/tex]


(http://ns3.upanh.com/b2.s32.d1/6818bd49218db7ccc4cf0ba35a66bf76_50929803.11.png)

3. Mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn có [tex]15[/tex] pin, mỗi pin có [tex]e=1,5V;\,r=\dfrac{1}{6}\Omega,\,R_1=3\Omega,\,R_3=R_4=4\Omega,[/tex] Ampe kế điện trở rất nhỏ, [tex]R_2[/tex] là điện trở của bình điện phân đựng dung dịch [tex]CuSO_4[/tex] anod đồng. Biết sau 16 phút 5 giây khối lượng đồng giải phóng ở Katod là [tex]0,48\,g.[/tex] Tính:
      a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.
      b) Điện trở [tex]R_2[/tex] và số chỉ Ampe kế
.

(http://ns6.upanh.com/b2.s32.d2/cabb8c6881e72aba97c9f0236e2d2584_50929806.22.png)

Mong các thầy giải chi tiết giúp em, em xin cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện trong chất điện phân.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:42:25 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
1. Muốn mạ đồng một tấm sắt có tổng diện tích [tex]200\,cm^2[/tex], ta dùng nó làm katod của bình điện phân đựng dung dịch [tex]CuSO_4[/tex] và anod bằng đồng. Cho dòng điện qua trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Cho [tex]Cu=64;\,n=2;[/tex] Khối lượng riêng của đồng là [tex]e=8,9(g/cm^3).[/tex]
HD: em tự thế số nhé.
Khối lượng Cu bám vào
+ m=\frac{A.I.t}{96500.n}
+ m=D/V=D/S.h ==> h
(em đổi đơn vị cho thống nhất nhé)
Trích dẫn
3. Mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn có [tex]15[/tex] pin, mỗi pin có [tex]e=1,5V;\,r=\dfrac{1}{6}\Omega,\,R_1=3\Omega,\,R_3=R_4=4\Omega,[/tex] Ampe kế điện trở rất nhỏ, [tex]R_2[/tex] là điện trở của bình điện phân đựng dung dịch [tex]CuSO_4[/tex] anod đồng. Biết sau 16 phút 5 giây khối lượng đồng giải phóng ở Katod là [tex]0,48\,g.[/tex] Tính:
      a) Cường độ dòng điện qua bình điện phân.
      b) Điện trở [tex]R_2[/tex] và số chỉ Ampe kế
.

(http://ns6.upanh.com/b2.s32.d2/cabb8c6881e72aba97c9f0236e2d2584_50929806.22.png)

Mong các thầy giải chi tiết giúp em, em xin cảm ơn ạ.
a/[tex]m=\frac{A.I2.t}{96500.n} ==> I2[/tex]
b/ gọi I qua mạch, I1 qua R1, I2 qua bình điện phân
ĐLnut: [tex]\frac{Eb-U}{rb+} = \frac{U}{R1} + I2[/tex]
==> U
==> Rb