Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 09:16:43 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12860Tiêu đề: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hoasu29 trong 09:16:43 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
Cho mạch điện RLC nối tiếp gồm các đoạn mạch AN gồm R và L, đoạn mạch NB có C, C=10^-4/0,9pi. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp U=100can2cos(100pi.t). Thay đổi L ta thấy khi cảm kháng của cuọn dây Z0 thì điện áp giữa hai đầu A và N đạt giá trị cực đại là 200V. Giá trị Z0 khi đó là?
A:90............................B:180...................C:200.....................D:120


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 09:41:22 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
Cho mạch điện RLC nối tiếp gồm các đoạn mạch AN gồm R và L, đoạn mạch NB có C, C=10^-4/0,9pi. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp U=100can2cos(100pi.t). Thay đổi L ta thấy khi cảm kháng của cuọn dây Z0 thì điện áp giữa hai đầu A và N đạt giá trị cực đại là 200V. Giá trị Z0 khi đó là?
A:90............................B:180...................C:200.....................D:120

URLmax = U.ZL/R = U.R/(ZL - ZC)
--> ZL = 2R; R = 2(ZL - ZC) --> ZC = 1,5R = 90 ôm --> R = 60, ZL = 120 --> Câu D. Bài khó đấy. EM nhớ các trường hợp cho URL max là OK


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hoasu29 trong 11:23:31 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
Thầy giải thích rõ hơn giúp em được không ạ?


Tiêu đề: HD cho e bài điện xoay chiều
Gửi bởi: dinhhien219 trong 12:32:36 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R,tụ C và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp thì thấy ZL=20;Zc=10.Điều chỉnh R để Pmạch max,từ giá trị này để P trên biến trở max cần pải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10ôm nữa .tìm điên trở của đây                               A:2,5     B:5               C:7,5 "                 D:10


Tiêu đề: Trả lời: HD cho e bài điện xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 01:20:51 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R,tụ C và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp thì thấy ZL=20;Zc=10.Điều chỉnh R để Pmạch max,từ giá trị này để P trên biến trở max cần pải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10ôm nữa .tìm điên trở của đây                               A:2,5     B:5               C:7,5 "                 D:10


Pmach max: R + r = ZL - ZC = 10
P trên R max: (R+10)^2 = r^2 + (ZL - ZC)^2 = r^2 + 100
(20-r)^2 = r^2 + 100 --> r = 7,5


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hoasu29 trong 05:17:10 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
Cho mạch điện RLC nối tiếp gồm các đoạn mạch AN gồm R và L, đoạn mạch NB có C, C=10^-4/0,9pi. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp U=100can2cos(100pi.t). Thay đổi L ta thấy khi cảm kháng của cuọn dây Z0 thì điện áp giữa hai đầu A và N đạt giá trị cực đại là 200V. Giá trị Z0 khi đó là?
A:90............................B:180...................C:200.....................D:120

URLmax = U.ZL/R = U.R/(ZL - ZC)
--> ZL = 2R; R = 2(ZL - ZC) --> ZC = 1,5R = 90 ôm --> R = 60, ZL = 120 --> Câu D. Bài khó đấy. EM nhớ các trường hợp cho URL max là OK
Mong các thầy giải thích rõ hơn giúp em được không ạ?em cảm ơn ạ.