Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 08:04:29 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12859Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều cần giải giúp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:04:29 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
1. cho dòng điện xoay chiều, cuộn dây thuần cảm. điện áp giữa hai điểm A và B có biểu thúc [tex]u=120\sqrt{2}cos100\Pi t[/tex] (V). biết các điện áp hiệu dụng sau [tex]U_{AN}=160V, U_{NB}=56V[/tex]
 giải thích vì sao [tex]U_{AN}+U_{NB}[/tex] # U
Trích dẫn
A,B là hai đầu mạch điện mắc nối tiếp LRC. M và N nẵm ở hai đầu điện trở R

2. cho dòng điện xoay chiều. cuộn dây thuần cảm.
a. biết [tex]U_{MN}=33V[/tex], [tex]U_{NP}=44V; U_{PQ}=100V[/tex] hãy tìm[tex]U_{MP}; U_{NQ};U_{MQ}[/tex]
b. biết [tex]U_{MP}=110V; U_{NQ}=112V; U_{MQ}=130V.[/tex] hãy tìm [tex]U_{MN};U_{NP};U_{PQ}[/tex]
Trích dẫn
M,Q là hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. N,P nằm ở hai đầu cuộn cảm L
3. cho mạch điện xoay chiều. điện trở của cuộn dây không đáng kể. dùng một vôn kế có [tex]R_{v}>>[/tex] đo điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử ta được [tex]U_{R}=40v; U_{C}=20v;U_{L}=50v.[/tex] tìm số chỉ của vôn kế nếu mắc nó.
a. giữa A&B
b. giữa A&M
Trích dẫn
A,B là hai đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp. M nằm giữa tụ điện C và cuộn cảm L
em không biết vẽ hình
cảm ơn ạ !

Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều cần giải giúp !
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:08:43 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2012
1. cho dòng điện xoay chiều, cuộn dây thuần cảm. điện áp giữa hai điểm A và B có biểu thúc [tex]u=120\sqrt{2}cos100\Pi t[/tex] (V). biết các điện áp hiệu dụng sau [tex]U_{AN}=160V, U_{NB}=56V[/tex]
 giải thích vì sao [tex]U_{AN}+U_{NB}[/tex] # U
Trích dẫn
A,B là hai đầu mạch điện mắc nối tiếp LRC. M và N nẵm ở hai đầu điện trở R

2. cho dòng điện xoay chiều. cuộn dây thuần cảm.
a. biết [tex]U_{MN}=33V[/tex], [tex]U_{NP}=44V; U_{PQ}=100V[/tex] hãy tìm[tex]U_{MP}; U_{NQ};U_{MQ}[/tex]
b. biết [tex]U_{MP}=110V; U_{NQ}=112V; U_{MQ}=130V.[/tex] hãy tìm [tex]U_{MN};U_{NP};U_{PQ}[/tex]
Trích dẫn
M,Q là hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. N,P nằm ở hai đầu cuộn cảm L
3. cho mạch điện xoay chiều. điện trở của cuộn dây không đáng kể. dùng một vôn kế có [tex]R_{v}>>[/tex] đo điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử ta được [tex]U_{R}=40v; U_{C}=20v;U_{L}=50v.[/tex] tìm số chỉ của vôn kế nếu mắc nó.
a. giữa A&B
b. giữa A&M
Trích dẫn
A,B là hai đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp. M nằm giữa tụ điện C và cuộn cảm L
em không biết vẽ hình
cảm ơn ạ !

Bài 1.
Em vẽ vecto quay rồi dùng bất đẳng thức trong tam giác sẽ thấy : [tex]U_{AN}+U_{NB} > U_{AB} [/tex]

Bài 2.
a) Ta có : [tex]U_{MQ}= IZ = I\sqrt{R^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}} = \sqrt{U_{MN}^{2} + (U_{NP} - U_{PQ})^{2}}[/tex]

b) Biến đổi tương tự như câu a ta có :[tex]U_{MP}^{2}= U_{MN}^{2} + U_{NP}^{2}[/tex] (1)

[tex]U_{NQ}= |U_{NP} - U_{PQ}|[/tex] (2)

:[tex]U_{MQ}^{2}= U_{MN}^{2} + U_{NQ}^{2}[/tex] (3)

Từ (3) ta tính được : [tex]U_{MN}[/tex]. Thay vào (1) ta tính được [tex]U_{NP}[/tex] . Lại thay vào (2) ta tính được [tex]U_{PQ}[/tex]

Bài 3.
Em làm thử theo phương pháp thầy vừa hương dẫn xem sao !Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều cần giải giúp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 06:40:24 AM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2012
cảm ơn thầy ạ ! em làm được rồi