Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: koitute trong 10:08:04 AM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12854Tiêu đề: thầy cô và các bạn giúp em 3 bài tổng hợp dao động cơ
Gửi bởi: koitute trong 10:08:04 AM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
1.Hai dao động cùng phương x1=6cos(ωt-π/6), x2=A2cos(ωt+π/2).Dao động tổng hợp x=8cos(ωt+φ),khi A2 max thi độ lệch pha giữa x2 và x là
A Δφ=0,64 rad   B Δφ=0,93 rad  C Δφ=2,5rad D Δφ=2,21rad
2 1 vật thực hiện đồng thời 3 dđ x1=A1cos(2πt-π/6)cm, x2=A2cos(2πt+5π/6)cm ,x3=10cos(2πt+π/6)cm.dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất là:
A Amin=5cm  B Amin=5√3cm  C Amin=5√6cm  D Amin=10cm
3 1 vật thực hiện đồng thời 3 dđ x1=A1cos(5πt-π/3)cm, x2=A2cos(5πt+π/6)cm,x3=A3cos(5πt-5π/6)cm,dao động tổng hợp x=Acos(5πt+φ)cm.Thay đổi để A3=4cm hoặc A3=8cm thì thấy tương ứng với đó φ= -π/6rad và φ= -π/2rad.A1 bằng:
A A1=2 cm   B A1= 2√2 cm  C A1= 2√3 cm  D A1=4 cm


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em 3 bài tổng hợp dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:10:37 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2012
1.Hai dao động cùng phương x1=6cos(ωt-π/6), x2=A2cos(ωt+π/2).Dao động tổng hợp x=8cos(ωt+φ),khi A2 max thi độ lệch pha giữa x2 và x là
A Δφ=0,64 rad   B Δφ=0,93 rad  C Δφ=2,5rad D Δφ=2,21rad
2 1 vật thực hiện đồng thời 3 dđ x1=A1cos(2πt-π/6)cm, x2=A2cos(2πt+5π/6)cm ,x3=10cos(2πt+π/6)cm.dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất là:
A Amin=5cm  B Amin=5√3cm  C Amin=5√6cm  D Amin=10cm
3 1 vật thực hiện đồng thời 3 dđ x1=A1cos(5πt-π/3)cm, x2=A2cos(5πt+π/6)cm,x3=A3cos(5πt-5π/6)cm,dao động tổng hợp x=Acos(5πt+φ)cm.Thay đổi để A3=4cm hoặc A3=8cm thì thấy tương ứng với đó φ= -π/6rad và φ= -π/2rad.A1 bằng:
A A1=2 cm   B A1= 2√2 cm  C A1= 2√3 cm  D A1=4 cm

Em xem file đính kèm