Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangtiennq trong 11:09:44 PM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12840Tiêu đề: giúp e điện xoay chiều
Gửi bởi: quangtiennq trong 11:09:44 PM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2012
Khi mắc một điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu hộp P thì dòng điện có cường độ hiệu dụng là 2A và nhanh pha hơn  điện áp là pi/3(rad), khi mắc vào 2 đầu hộp Q thì thấy dòng điện có cường độ hiệu dụng là 2A và chậm pha hơn điện áp là pi/6(rad). Khi mắc hai hộp P,Q nối tiếp vào điện áp trên thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu và pha của dòng điện như thế nào so với pha của điện áp?


Tiêu đề: Trả lời: giúp e điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:25:24 AM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2012
Khi mắc một điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu hộp P thì dòng điện có cường độ hiệu dụng là 2A và nhanh pha hơn  điện áp là pi/3(rad), khi mắc vào 2 đầu hộp Q thì thấy dòng điện có cường độ hiệu dụng là 2A và chậm pha hơn điện áp là pi/6(rad). Khi mắc hai hộp P,Q nối tiếp vào điện áp trên thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu và pha của dòng điện như thế nào so với pha của điện áp?
Theo giả thiết ta có : [tex]I=\frac{U}{Z_{P}} = \frac{U}{Z_{P}} = 2[/tex] nên tổng trở ZP = ZQ  

Khi mắc hai hộp P,Q nối tiếp vào điện áp trên ta có uP chậm pha hơn i' pi/3 còn uQ sớm pha hơn i' pi/6 nghĩa là chúng vuông pha nhau và [tex]U_{P} = I' Z_{P} = I' Z_{Q} = U_{Q}[/tex]  . Vẽ giản đồ vecto ta có hình vuông nên :

[tex]I'=\frac{U_{P}}{Z_{P}} = \frac{U}{\sqrt{2}}\frac{1}{Z_{P}} = \sqrt{2}[/tex] (A)

u chậm pha hơn i một lượng : [tex]\frac{\pi }{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi }{12}[/tex]