Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Microwave trong 07:19:14 PM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12833Tiêu đề: bài tập cảm ứng điện từ.
Gửi bởi: Microwave trong 07:19:14 PM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2012
1, Một khung dây hình chữ nhật có canh a= 20 cm, b= 50 cm, gồm 50 vòng. Khung đặt trong từ trường vuông góc mặt phẳng khung và độ lớn được biểu diễn trên hệ tọa độ từ trường- thời gian bằng đường thẳng B =t (hoặc y=x). Tìm dòng điện trong khung có điện trở 5[tex]\Omega[/tex]
.
2, Một máy bay có sải cánh dài 40cm bay với vận tốc 1200km/h. từ trường Trái đất có độ lớn 10^(-4) T và hợp với vận tốc góc 45. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu cánh máy bay

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cảm ứng điện từ.
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:23:10 PM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2012
1, Một khung dây hình chữ nhật có canh a= 20 cm, b= 50 cm, gồm 50 vòng. Khung đặt trong từ trường vuông góc mặt phẳng khung và độ lớn được biểu diễn trên hệ tọa độ từ trường- thời gian bằng đường thẳng B =t (hoặc y=x). Tìm dòng điện trong khung có điện trở 5[tex]\Omega[/tex]

VÌ cảm ứng từ tăng đều theo thời gian nên độ lớn của sđđ được tính bởi:
[tex]e=\frac{\phi _{2}-\phi _{1}}{t_{2}-t_{1}}=\frac{NS(B_{2}-B_{1})}{t_{2}-t_{1}}=NS=50X0,1=5 V[/tex]
Từ đó tính được: I=e/R=1A.Tiêu đề: Trả lời: bài tập cảm ứng điện từ.
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:26:29 PM Ngày 14 Tháng Mười Một, 2012
2, Một máy bay có sải cánh dài 40cm bay với vận tốc 1200km/h. từ trường Trái đất có độ lớn 10^(-4) T và hợp với vận tốc góc 45. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu cánh máy bay

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Em cảm ơn.
HIệu điện thế giữa hai đầu cánh máy bay bằng Sđđ cảm ứng sinh ra khi cánh máy bay chuyển động cắt các đường sức từ và được tính bởi: [tex]U=e=Blvsin\theta[/tex]
Em tự thay số nha.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cảm ứng điện từ.
Gửi bởi: Microwave trong 12:29:07 PM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2012
Em đã hiểu, cảm ơn thầy một lần nữa ạ