Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kisuke trong 09:21:11 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12824Tiêu đề: Bài tập mạch RLC
Gửi bởi: kisuke trong 09:21:11 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2012
Cho đoạn mạch RLC có C thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch Hđt xoay chiều ổn định thì UR=60V; UL=120V; UC=60V. Thay đổi giá trị của C để Hđt hiệu dụng hai đầu tụ là U'C=40V thì Hđt hiệu dụng hai đầu R là:
A.13.33V                          B.53.09V                         C.80V                D.180V
Mong các thầy và các bạn giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch RLC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:55:15 PM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2012
Cho đoạn mạch RLC có C thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch Hđt xoay chiều ổn định thì UR=60V; UL=120V; UC=60V. Thay đổi giá trị của C để Hđt hiệu dụng hai đầu tụ là U'C=40V thì Hđt hiệu dụng hai đầu R là:
A.13.33V                          B.53.09V                         C.80V                D.180V
Mong các thầy và các bạn giúp đỡ!
Th1 ==> [tex]U^2=UR^2+(UL-UC)^2 ==> U=60\sqrt{2}[/tex]
 và [tex]UL=2UC=2UR ==> ZL=2R[/tex]
Th2 : Do [tex]ZL=2R ==> UL'=2UR' ==>  U^2=UR'^2+(UL'-UC')^2 [/tex]
==> [tex]UR' = 53,09V[/tex]