Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khicon95 trong 10:44:57 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12803



Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: khicon95 trong 10:44:57 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
Bài 1: Mạch điện xoay chiều R,L,C nối tiếp. Cho Zc = [tex]50 \left( \Omega \right)[/tex]. Nếu u = 120sin[tex]100\pi t[/tex] (V) thì i = [tex]2\sqrt{2}sin\left(100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)[/tex] (A). Giá trị R và Zl lần lượt là bao nhiêu?
Bài 2: Cho 1 đoạn mạch gồm 1 điện trở R = [tex]12 \left( \Omega \right)[/tex].và một cuộn cảm L, mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu của R là U1 = 4V, ở 2 đầu cuộn cảm L là U2 = 3V và ở 2 đầu mạch là U = 5V. Tính điện trở hoạt động và hệ số tự cảm của cuộn dây.
Bài 3: Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. [tex]L = \frac{1}{\pi }H[/tex]; R =[tex]100\left(\Omega \right)[/tex]; tần số dòng điện f = 50Hz. ĐIều chỉnh C để UCmax. Xác định giá trị C khi đó.
Cảm ơn mọi người.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:25:57 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2012
Bài 1: Mạch điện xoay chiều R,L,C nối tiếp. Cho Zc = [tex]50 \left( \Omega \right)[/tex]. Nếu u = 120sin[tex]100\pi t[/tex] (V) thì i = [tex]2\sqrt{2}sin\left(100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)[/tex] (A). Giá trị R và Zl lần lượt là bao nhiêu?

Cảm ơn mọi người.


Tổng trở Z = U / I.
Sử dụng cosphi để tính R
Sử dụng tan phi để tính ZL


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:58:15 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2012

Bài 2: Cho 1 đoạn mạch gồm 1 điện trở R = [tex]12 \left( \Omega \right)[/tex].và một cuộn cảm L, mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu của R là U1 = 4V, ở 2 đầu cuộn cảm L là U2 = 3V và ở 2 đầu mạch là U = 5V. Tính điện trở hoạt động và hệ số tự cảm của cuộn dây.
Vẽ giản đồ vecto ta thấy : [tex]U^{2} = U_{1}^{2} + U_{2}^{2}[/tex]

Nghĩa là u 1 và u2 vuông pha. Vây cuộn dây thuần cảm .

[tex]I = \frac{U_{1}}{R} = \frac{U_{2}}{Z_{L}}\Rightarrow Z_{L}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:59:16 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2012

Bài 3: Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. [tex]L = \frac{1}{\pi }H[/tex]; R =[tex]100\left(\Omega \right)[/tex]; tần số dòng điện f = 50Hz. ĐIều chỉnh C để UCmax. Xác định giá trị C khi đó.
Cảm ơn mọi người.


Bài 3 đã có trong diễn đàn . Em nên sử dụng chức năng tìm kiếm