Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuanrint trong 03:17:01 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12797Tiêu đề: 2 Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: tuanrint trong 03:17:01 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
1/ Một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có sóng dùng với hai tần số liên tiếp là 30Hz và 50Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dùng trên dây là.
A. f=30Hz
B. f=20Hz
C. f=10Hz
D. f=5Hz
2/ Tại hai điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm, M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. số điểm dao động có biên độ cực đại trên đoạn MN là:
A. 0
B. 6
C. 4
D. 5

Xin mọi người giúp em với.


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:09:59 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
1/ Một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có sóng dùng với hai tần số liên tiếp là 30Hz và 50Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dùng trên dây là.
A. f=30Hz
B. f=20Hz
C. f=10Hz
D. f=5Hz
HD:
[tex]l=(2k+1)\frac{\lambda }{4}=(2k+1)\frac{v}{4f}\Rightarrow f=(2k+1)\frac{v}{4l}\Rightarrow \frac{f_{k}}{f_{k+1}}=\frac{2k+1}{2k+3}=\frac{30}{50}=\frac{3}{5}\Rightarrow k=1[/tex]
Tần số nhỏ nhất ứng với k = 0 =>[tex]f_{0}=\frac{v}{4l}[/tex] =>[tex]\frac{f_{0}}{f_{1}}=\frac{1}{3}\Rightarrow f_{0}=10Hz[/tex]
Em có thể giải nhanh như sau: vì một đầu cố định và 1 đầu tự do và tỉ số hai tần số là hai số lẻ liên tiếp nên [tex]f_{min}=\frac{f_{2}-f_{1}}{2}=10 Hz[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:18:17 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
2/ Tại hai điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm, M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. số điểm dao động có biên độ cực đại trên đoạn MN là:
A. 0
B. 6
C. 4
D. 5
Xin mọi người giúp em với.
Bài 2 (hoặc tương tự) có nhiều người hỏi rồi em tìm lại xem


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: tuanrint trong 11:29:00 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2012
1/ Một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có sóng dùng với hai tần số liên tiếp là 30Hz và 50Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dùng trên dây là.
A. f=30Hz
B. f=20Hz
C. f=10Hz
D. f=5Hz
HD:
[tex]l=(2k+1)\frac{\lambda }{4}=(2k+1)\frac{v}{4f}\Rightarrow f=(2k+1)\frac{v}{4l}\Rightarrow \frac{f_{k}}{f_{k+1}}=\frac{2k+1}{2k+3}=\frac{30}{50}=\frac{3}{5}\Rightarrow k=1[/tex]
Tần số nhỏ nhất ứng với k = 0 =>[tex]f_{0}=\frac{v}{4l}[/tex] =>[tex]\frac{f_{0}}{f_{1}}=\frac{1}{3}\Rightarrow f_{0}=10Hz[/tex]
Em có thể giải nhanh như sau: vì một đầu cố định và 1 đầu tự do và tỉ số hai tần số là hai số lẻ liên tiếp nên [tex]f_{min}=\frac{f_{2}-f_{1}}{2}=10 Hz[/tex]Tần số nhỏ nhất ứng với k = 0 =>[tex]f_{0}=\frac{v}{4l}[/tex] =>[tex]\frac{f_{0}}{f_{1}}=\frac{1}{3}\Rightarrow f_{0}=10Hz[/tex]

Em không hiểu chổ k=0 (làm sao kiếm hả anh)  và chổ [tex]\frac{f_{0}}{f_{1}}=\frac{1}{3}[/tex] cái f1=30Hz hả anh.  

Mong anh giảng một chút.


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:20:30 AM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2012
Tần số nhỏ nhất ứng với k = 0 =>[tex]f_{0}=\frac{v}{4l}[/tex] =>[tex]\frac{f_{0}}{f_{1}}=\frac{1}{3}\Rightarrow f_{0}=10Hz[/tex]
Em không hiểu chổ k=0 (làm sao kiếm hả anh)  và chổ [tex]\frac{f_{0}}{f_{1}}=\frac{1}{3}[/tex] cái f1=30Hz hả anh. 
Mong anh giảng một chút.
Như trên ta có: [tex]f=(2k+1)\frac{v}{4l}\Rightarrow f_{min}\Leftrightarrow k=0\Rightarrow f_{min}=f_{0}=\frac{v}{4l}[/tex]
Mà [tex]f_{1}=(2.1+1)\frac{v}{4l}\Rightarrow \frac{f_{0}}{f_{1}}=\frac{1}{3}\Rightarrow f_{0}=10Hz[/tex]   (f1 = 30Hz, ứng với k = 1 đã tìm được ở trên)