Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mashjmaro trong 02:40:50 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12796Tiêu đề: Bài tập dao động cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: mashjmaro trong 02:40:50 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
Câu 1 : Vật dao động điều hoà theo phương trình x =[tex]\sqrt{5}\sin 2\Pi t[/tex]
  (cm), từ vị trí có li độ xo đến khi |xo| giảm còn một nửa thì độ lớn vận tốc tăng gấp đôi. Li độ xo có giá trị là ?
Câu 2: Hai dao động điều hoà có phương trình x1 = 2 sin (4t + [tex]\varphi1 + \Pi /2[/tex]) cm; x2 = 2 cos (4t + [tex]\varphi[/tex]
2) cm. Biết 0≤([tex]\varphi[/tex]2 - [tex]\varphi[/tex]1)≤[tex]\Pi[/tex]
 và dao động tổng hợp có phương trình x = 2 cos (4t + [tex]\Pi/10[/tex]) cm. Pha ban đầu của dao động một là
Câu 3: Một mạch dao động LC của máy phát dao động điều hoà tạo ra được sóng trung. Để máy phát dao động đó tạo ra sóng ngắn thì phải
A. mắc nối tiếp thêm một cuộn dây có độ tự cảm thích hợp.   B. mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện có điện dung C thích hợp.
C. mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thuần thích hợp.   D. mắc song song thêm vào mạch tụ điện có điện dung C thích hợp
Các thầy có thể giải thích kĩ câu 3 cho em được không em không hiểu nó cho lắm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:22:31 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2012

Câu 2: Hai dao động điều hoà có phương trình x1 = 2 sin (4t + [tex]\varphi1 + \Pi /2[/tex]) cm; x2 = 2 cos (4t + [tex]\varphi[/tex]
2) cm. Biết 0≤([tex]\varphi[/tex]2 - [tex]\varphi[/tex]1)≤[tex]\Pi[/tex]
 và dao động tổng hợp có phương trình x = 2 cos (4t + [tex]\Pi/10[/tex]) cm. Pha ban đầu của dao động một là


Em vẽ vecto quay và sử dụng tính chất của tam giác đều !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:26:03 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2012

Câu 3: Một mạch dao động LC của máy phát dao động điều hoà tạo ra được sóng trung. Để máy phát dao động đó tạo ra sóng ngắn thì phải
A. mắc nối tiếp thêm một cuộn dây có độ tự cảm thích hợp.   B. mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện có điện dung C thích hợp.
C. mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thuần thích hợp.   D. mắc song song thêm vào mạch tụ điện có điện dung C thích hợp
Các thầy có thể giải thích kĩ câu 3 cho em được không em không hiểu nó cho lắm

Tần số của sóng điện từ cũng là tần số riêng của mạch dao động.

Bước sóng do mach phát ra : [tex]\lambda = 2\pi c\sqrt{CL}[/tex]

Để tạo ra sóng ngắn thì lamđa giảm , nghĩa là C phải giảm . Do đó phải mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện có điện dung C thích hợp ( đáp án C )