Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huyenbap28 trong 09:19:25 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12791Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huyenbap28 trong 09:19:25 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
Co UAB <-> 220[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t (V) đặt vào mạch gồm 2 phần tử R,L<-> [tex]\frac{2}{\pi }[/tex](H) ,C<-> [tex]\frac{10^{-4}}{\pi }[/tex](F).khi R<-> R1 thì công suất tiêu thụ là P1 <-> Pmax.khi R <-> R2 hoặc R<->R3 thì PAB <-> P2<->P3 <P1.thì quan he R1,R2,R3
A.R1 <->R2+R3         B.R1<->[tex]\frac{R2.R3}{R2+R3}[/tex]             C.[tex]R1^{2}[/tex]<->R2.R3          D.[tex]R1^{2}[/tex]<-> 2R2.R3
Em cám ơn ạ
Dấu bằng là dấu <-> ạ
Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:04:11 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
Góp ý nhé:
1. lần sau em nên ghi tiêu đề là bài dòng điện xoay chiều cần giúp nhé
2. Khi R = R1 thì P1 = Pmax do đó R1 = [tex]R_{1}^{2}=(Zl-Zc)^{2}[/tex]
[tex]R_{1}^{2}=(Zl-Zc)^{2}[/tex]
(dùng bất đẳng thức cosi chỗ này nhé)
Khi R = R2 hoặc R = R3 thì công suất bằng nhau nên R2.R3 = [tex]\left<Zl-Zc \right>^{2}[/tex]
Từ đó suy ra đáp án C