Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: koitute trong 10:31:33 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12789Tiêu đề: 2 bai dao đông điều hòa cần giúp
Gửi bởi: koitute trong 10:31:33 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
1.Một vât nhỏ m =200g treo vao một sợi dây AB không dãn và treo vào 1 lo xo.Gốc tọa độ ở VTCB,chiều dương hướng xuống,vật m dđđh với pt x=Asin(10t).Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa là Tmax=3N.Lấy g=10m/s2,để AB luôn căng mà không bị đứt thì A phải thỏa mãn
A 5cm≤A≤10cm  B 0≤A≤10cm   C A ≤ 10cm  D A≤5cm
2.Một vật dđđh tai thời điêm t¬1 vật có li độ x1=15cm và vận tốc tương ứng v1=80cm/s.Tại thời điểm t2=t1+0,45s vật có tọa độ là
A 16.1 cm     B 18 cm     C 20 cm    D 8,05cm


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai dao đông điều hòa cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 11:07:50 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
1.Một vât nhỏ m =200g treo vao một sợi dây AB không dãn và treo vào 1 lo xo.Gốc tọa độ ở VTCB,chiều dương hướng xuống,vật m dđđh với pt x=Asin(10t).Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa là Tmax=3N.Lấy g=10m/s2,để AB luôn căng mà không bị đứt thì A phải thỏa mãn
A 5cm≤A≤10cm  B 0≤A≤10cm   C A ≤ 10cm  D A≤5cm
Độ biến dạng ở vị trí cân bằng là : [tex]\Delta l_{0} =\frac{mg}{K} = \frac{g}{\omega ^{2}}=0,1m =10cm[/tex]
Lực đàn hồi lớn nhất là : [tex]F_{dhmax}=m\omega ^{2}(\Delta l_{0}+A)=20(0,1+A)[/tex]
  => Để sợi dây không bị đứt: [tex]F_{dhmax}\leq T_{max} <=> A \leq 0,05m = 5cm[/tex]
Để dây luôn căng <=> Trong suốt quá trình dao động lò xo phải luôn dãn <=> [tex] A \leq \Delta l_{0} = 10cm[/tex]
=> Vậy điều kiện là A≤5cm => đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai dao đông điều hòa cần giúp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:52:42 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
2.Một vật dđđh tai thời điêm t¬1 vật có li độ x1=15cm và vận tốc tương ứng v1=80cm/s.Tại thời điểm t2=t1+0,45s vật có tọa độ là
A 16.1 cm     B 18 cm     C 20 cm    D 8,05cm
Bài này thiếu dữ kiện, em xem lại đề


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai dao đông điều hòa cần giúp
Gửi bởi: koitute trong 08:51:30 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
2.Một vật dđđh tai thời điêm t¬1 vật có li độ x1=15cm và vận tốc tương ứng v1=80cm/s.Tại thời điểm t2=t1+0,45s vật có tọa độ là
A 16.1 cm     B 18 cm     C 20 cm    D 8,05cm
Bài này thiếu dữ kiện, em xem lại đề
em đánh thiếu một chút ạ.đây là đề bài đầy đủ ạ
.Một vật dđđh dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O.tai thời điêm t1 vật có li độ x1=15cm và vận tốc tương ứng v1=80cm/s.Tại thời điểm t2=t1+0,45s vật có tọa độ là
A 16.1 cm     B 18 cm     C 20 cm    D 8,05cm


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai dao đông điều hòa cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:10:37 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
2.Một vật dđđh tai thời điêm t¬1 vật có li độ x1=15cm và vận tốc tương ứng v1=80cm/s.Tại thời điểm t2=t1+0,45s vật có tọa độ là
A 16.1 cm     B 18 cm     C 20 cm    D 8,05cm
Bài này thiếu dữ kiện, em xem lại đề
em đánh thiếu một chút ạ.đây là đề bài đầy đủ ạ
.Một vật dđđh dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O.tai thời điêm t1 vật có li độ x1=15cm và vận tốc tương ứng v1=80cm/s.Tại thời điểm t2=t1+0,45s vật có tọa độ là
A 16.1 cm     B 18 cm     C 20 cm    D 8,05cm
Còn thiếu đấy, như thế khác gì đề cũ


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai dao đông điều hòa cần giúp
Gửi bởi: koitute trong 01:08:56 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
Còn thiếu đấy, như thế khác gì đề cũ
[/quote]
nếu vậy thì do đề thiếu dữ kiện thui ạ.em cũng chép đúng với đề ban đầu ui