Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: aaplus94 trong 04:03:38 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12786Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: aaplus94 trong 04:03:38 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
1.Trên mặt hồ đủ rộng, một cái phao nhỏ nổi trên mặt nước tại một ngọn sóng dao động với pt [tex]u=5\cos (4\pi t+\pi /2)cm[/tex]

.Vào buổi tối người ta chiếu sáng mặt hồ bằng những chớp sáng đều đặn cứ 0,5s một lần. Khi đó người quan sát sẽ thấy cái phao
A. dao động với biên độ 5cm nhưng tiến dần ra xa nguồn
B. dao động tại một vị trí xác định với biên độ 5cm
C dao động với biên độ 5cm nhưng tiến dần lại gần nguồn
D. đứng yên

2. hai nguồn kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng phát ra 2 dao động ngược pha [tex]u1=a\cos \omega t,u2=-a\cos \omega t (cm)[/tex]
, cho [tex]S1S2=10,5\lambda[/tex]. hỏi trên đoạn nối S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a và cùng pha với nguồn
A. 10
B. 21
C. 20
D. 42
mong mn giúp em
 xin cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:54:01 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
1.Trên mặt hồ đủ rộng, một cái phao nhỏ nổi trên mặt nước tại một ngọn sóng dao động với pt [tex]u=5\cos (4\pi t+\pi /2)cm[/tex]

.Vào buổi tối người ta chiếu sáng mặt hồ bằng những chớp sáng đều đặn cứ 0,5s một lần. Khi đó người quan sát sẽ thấy cái phao
A. dao động với biên độ 5cm nhưng tiến dần ra xa nguồn
B. dao động tại một vị trí xác định với biên độ 5cm
C dao động với biên độ 5cm nhưng tiến dần lại gần nguồn
D. đứng yên

Đáp án D. Vì Chu kì chớp sáng bằng chu kì dao động của các phần tữ nước nên khi chớp sáng ta thấy các phần tử nước vẫn ở vị trí cũ


Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: aaplus94 trong 08:30:18 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
2. hai nguồn kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng phát ra 2 dao động ngược pha [tex]u1=a\cos \omega t,u2=-a\cos \omega t (cm)[/tex]
, cho [tex]S1S2=10,5\lambda[/tex]. hỏi trên đoạn nối S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a và cùng pha với nguồn S2

cho em hỏi đề như vậy thì làm sao ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:52:40 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
Em dùng chức năng tìm kiếm lại xem bài này có người hỏi và đã được các thầy HD rồi
Và chú ý lần sau đang hỏi cùng phần thì ko nên sử tên TIÊU ĐỀ