Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 11:23:02 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12785Tiêu đề: BÀI SÓNG CƠ CẦN GIÚP
Gửi bởi: pluplu trong 11:23:02 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
Đầu B của một sợi dây đàn hồi rất dài căng ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với li độ uB = 4cos(10πt – π/2)cm. Biết rằng sau khoảng thời gian t = T/6 ( với T là chu kì sóng trên dây ) thì tại điểm M trên dây cách B một khoảng 4cm có li độ 2cm. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: A. 4,8m/s.   B. 1,2m/s.   C. 3,6 m/s.   D. 2,4m/s
Nhờ thầy cô giải giúp.


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG CƠ CẦN GIÚP
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:38:56 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
Đầu B của một sợi dây đàn hồi rất dài căng ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với li độ uB = 4cos(10πt – π/2)cm. Biết rằng sau khoảng thời gian t = T/6 ( với T là chu kì sóng trên dây ) thì tại điểm M trên dây cách B một khoảng 4cm có li độ 2cm. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: A. 4,8m/s.   B. 1,2m/s.   C. 3,6 m/s.   D. 2,4m/s
Nhờ thầy cô giải giúp.
Xét sóng đơn (dây rất dài)
Vì t = 0 thì uB = 0 và phần tử B đang đi lên đỉnh +.
Sau t/g T/6 thì tại B có li độ là 2[tex]\sqrt{3}[/tex]cm
Mà sau T/6 uM = 2cm nên thời gian để sóng truyền từ B - M là T/12 suy ra v = BM/t = 2,4m/s.


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG CƠ CẦN GIÚP
Gửi bởi: pluplu trong 03:07:56 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
Đầu B của một sợi dây đàn hồi rất dài căng ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với li độ uB = 4cos(10πt – π/2)cm. Biết rằng sau khoảng thời gian t = T/6 ( với T là chu kì sóng trên dây ) thì tại điểm M trên dây cách B một khoảng 4cm có li độ 2cm. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: A. 4,8m/s.   B. 1,2m/s.   C. 3,6 m/s.   D. 2,4m/s
Nhờ thầy cô giải giúp.
Xét sóng đơn (dây rất dài)
Vì t = 0 thì uB = 0 và phần tử B đang đi lên đỉnh +.
Sau t/g T/6 thì tại B có li độ là 2[tex]\sqrt{3}[/tex]cm
Mà sau T/6 uM = 2cm nên thời gian để sóng truyền từ B - M là T/12 suy ra v = BM/t = 2,4m/s.

Tại sao thời gian sóng truyền từ B đến M là T/12 vậy thầy (bạn)?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG CƠ CẦN GIÚP
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:15:23 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
Đầu B của một sợi dây đàn hồi rất dài căng ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với li độ uB = 4cos(10πt – π/2)cm. Biết rằng sau khoảng thời gian t = T/6 ( với T là chu kì sóng trên dây ) thì tại điểm M trên dây cách B một khoảng 4cm có li độ 2cm. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: A. 4,8m/s.   B. 1,2m/s.   C. 3,6 m/s.   D. 2,4m/s
Nhờ thầy cô giải giúp.
Xét sóng đơn (dây rất dài)
Vì t = 0 thì uB = 0 và phần tử B đang đi lên đỉnh +.
Sau t/g T/6 thì tại B có li độ là 2[tex]\sqrt{3}[/tex]cm
Mà sau T/6 uM = 2cm nên thời gian để sóng truyền từ B - M là T/12 suy ra v = BM/t = 2,4m/s.

Tại sao thời gian sóng truyền từ B đến M là T/12 vậy thầy (bạn)?
Khi sóng từ B chưa truyền tới M thì M đang ở vị trí cân bằng, do vậy khi uM = 2cm thì thời gian để M đi từ VTCB đến 2cm là T/12 nên thời gian sóng truyền từ B - M là T/12.
Bài toán sẽ khác đi nếu thời gian >5T/12


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG CƠ CẦN GIÚP
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:47:35 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2012
Đầu B của một sợi dây đàn hồi rất dài căng ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với li độ uB = 4cos(10πt – π/2)cm. Biết rằng sau khoảng thời gian t = T/6 ( với T là chu kì sóng trên dây ) thì tại điểm M trên dây cách B một khoảng 4cm có li độ 2cm. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: A. 4,8m/s.   B. 1,2m/s.   C. 3,6 m/s.   D. 2,4m/s
Nhờ thầy cô giải giúp.
thử cách này xem:
[tex]T/6=t_{OM} + T/12[/tex] (TG T/6 bằng TG sóng truyền O đến M + TG để M di chuyển từ VTCB đến A/2)
==> [tex]T/6 = OM/v + T/12 [/tex]
==> [tex]v = OM/(T/12)=12OM/T=240cm/s=2,4m/s[/tex]