Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocanh1194 trong 01:29:42 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12782Tiêu đề: bai tap ve giao thoa song nuoc hay^^
Gửi bởi: ngocanh1194 trong 01:29:42 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
câu1: tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng ,biên đô lần
lượt là 4 cm và 2 cm ,bước sóng là 10cm. Điểm M trên măt nước cách A 25cm và cách B 30cm sẽ dao đông vơi biên độ là: A.2cm
B.4cm
C.6cm
D.8cm
nhờ các bạn giải hộ minh kái nha!


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve giao thoa song nuoc hay^^
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:20:49 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
câu1: tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng ,biên đô lần
lượt là 4 cm và 2 cm ,bước sóng là 10cm. Điểm M trên măt nước cách A 25cm và cách B 30cm sẽ dao đông vơi biên độ là: A.2cm
B.4cm
C.6cm
D.8cm
nhờ các bạn giải hộ minh kái nha!

Vậy các thầy trong 4 rum giải được không bạn? 8-x

Đề không nói độ lệch pha 2 nguồn. Vậy sao xác định được 2 sóng truyền tới M.


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve giao thoa song nuoc hay^^
Gửi bởi: ngocanh1194 trong 11:08:28 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
thây ơi. Thây thử cho 1 độ lêch pha bât ki rôi hướng dân cho em đuơc ko ạ. Vi đề naỳ em lây trong bô đề ko cho độ lệch pha. Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve giao thoa song nuoc hay^^
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:28:47 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
thây ơi. Thây thử cho 1 độ lêch pha bât ki rôi hướng dân cho em đuơc ko ạ. Vi đề naỳ em lây trong bô đề ko cho độ lệch pha. Em xin cảm ơn!

Tổng quát: Em viết 2 phương trình sóng :do nguồn thứ nhất và nguồn thứ hai truyền đến M. Xem như M thực hiện hai dao động điều hòa, dùng công thức tính biên độ để tính biên độ của M.

Trường hợp đặc biệt:

*Xét  [tex]\frac{\left|d_2-d_1 \right|}{\lambda }=0,5[/tex]

Nếu hai nguồn cùng pha thì biên M cực tiểu: A = 4 - 2 = 2cm

Nếu hai nguồn ngược pha thì biên M cực đại: A = 4 + 2 = 6cmTiêu đề: Trả lời: bai tap ve giao thoa song nuoc hay^^
Gửi bởi: ngocanh1194 trong 09:02:38 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2012
em cản ơn thâỳ !^^