Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 07:26:20 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12770Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: visao trong 07:26:20 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2012
Hai nguồn phát sóng kết hợp s1, s2 trên mặt nước cách nhau 30cm phát ra 2dđđh cùng phương cùng tần số 50hz và pha ban đầu =0. biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 4 m/s. những điểm nằm trên đường trung trực của đoạn s1s2 mà sóng tổng hợp tại đó luôn dao động cùng pha với 2 nguồn cách trung điểm O của s1s2 1 khoảng nhỏ nhất la:
A:5 căn6       B: căn 31              C: 4 căn6          D2 căn6 (cm)
 mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Lanphuog trong 08:18:44 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2012
[tex]\lambda[/tex]
 =8cm
cùng fa: d=k*[tex]\lambda[/tex] >= 15
=> k=2 => khoảng cách tới I=[tex]căn (
16^{2}-15^{2})[/tex]