Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: minh_thu_1912 trong 02:44:58 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12765Tiêu đề: chuyển động cơ học khó
Gửi bởi: minh_thu_1912 trong 02:44:58 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2012
Có hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc tại hai địa điểm khác nhau A và B, cách nhau AB = 5km trên cùng một đường thẳng và đi cùng chiều. Sau 1 giờ thì người đi nhanh đuổi kịp người đi chậm. Biết hai người cùng chuyển động đều và một trong hai người đi với vận tốc 20km/h.
a) Tìm vận tốc của người đi xe đạp còn lại.
b) Sau thời gian bao lâu, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, thì khoảng cách giữa hai
người là 10km ?


Tiêu đề: Trả lời: chuyển động cơ học khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:40:37 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2012
Có hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc tại hai địa điểm khác nhau A và B, cách nhau AB = 5km trên cùng một đường thẳng và đi cùng chiều. Sau 1 giờ thì người đi nhanh đuổi kịp người đi chậm. Biết hai người cùng chuyển động đều và một trong hai người đi với vận tốc 20km/h.
a) Tìm vận tốc của người đi xe đạp còn lại.
b) Sau thời gian bao lâu, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, thì khoảng cách giữa hai
người là 10km ?
Em coi lại quy định viết bài nhé, lần đầu chỉ nhắc nhở, lần thứ 2 có thể bị xoá bài đó nhé.
1/
Th1: người 1 đi v1=20km/h, S2,S1 là Quãng đường người 2 và 1 đi sau 1h và gặp nhau
S2-S1=5 ==> v2.1 - v1.1=5 ==> v2=25km/h.
Th2: người 2 đi v2=20km/h, S2,S1 là Quãng đường người 2 và 1 đi sau 1h và gặp nhau
S2-S1=5 ==> v2.1 - v1.1=5 ==> v1=15km/h.
2/
Nhanh đuổi theo chậm ==> trước khi gặp nhau thì khoảng cách luôn < 5km, sau khi gặp nhau thì xe 2 chuyển động nhanh hơn nên K/C 2 xe tăng lên. Tính từ lúc gặp nhau để thoả ĐK ta có
S2-S1=10
Th1: v1=20, v2=25 ==> (25-20)t=10 ==> t = 2h ==> sau 3h thì chúng cách nhau 10km.
Th2: v1=15, v2=20 ==> (20-15)t=10 ==> t = 2h ==> sau 3h thì chúng cách nhau 10km.