Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huyenbap28 trong 05:24:06 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12740Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huyenbap28 trong 05:24:06 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
Bài 1
.Trong trường hợp nào thì khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong doạn mạch R,L,C mắc nối tiếp,cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm
  A.[tex]Z_L=Z_C<R[/tex]                   B.[tex]Z_L>Z_C[/tex]             C.[tex]Z_L<Z_C[/tex]                 D.[tex]Z_L=Z_C=R[/tex]
Bài 2
Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f= 50 Hz.cuộn dây thuần cảm L= 1/4n H.Tụ điện có điện dung biến thiên và đang được điều chỉnh ở giá trị C1 = [tex]\frac{4}{\pi }10^{-4}[/tex] F.Điện trở thuần R không đổi.Tăng dần điẹn dung của tụ điên từ giá trị C1 thì cường độ hiệu dụng của dòng điện sẽ
  A.tăng                                                  B.giảm
  Clúc đầu tăng sau đó giảm                        D.lúc đầu giảm sau đó tăng
Em cám ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 05:50:05 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
Bài 1
.Trong trường hợp nào thì khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong doạn mạch R,L,C mắc nối tiếp,cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm
  A.[tex]Z_L=Z_C<R[/tex]                   B.[tex]Z_L>Z_C[/tex]             C.[tex]Z_L<Z_C[/tex]                 D.[tex]Z_L=Z_C=R[/tex]
Bài 2
Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f= 50 Hz.cuộn dây thuần cảm L= 1/4n H.Tụ điện có điện dung biến thiên và đang được điều chỉnh ở giá trị C1 = [tex]\frac{4}{\pi }10^{-4}[/tex] F.Điện trở thuần R không đổi.Tăng dần điẹn dung của tụ điên từ giá trị C1 thì cường độ hiệu dụng của dòng điện sẽ
  A.tăng                                                  B.giảm
  Clúc đầu tăng sau đó giảm                        D.lúc đầu giảm sau đó tăng
Em cám ơn ạ
Bài 1: Theo mình phải chỉnh đề bài là tăng C từ giá trị nào để cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi giảm.
Ta biết rằng để cho I đạt cực đại thì Zc = ZL => Phải tăng C từ giá trị sao cho Zc < ZL => đáp án B
Bài 2: Ta dễ thấy ZL = ZC1 = 25 [tex]\Omega[/tex] => khi tăng dần C từ giá trị C1 thì ZC giảm từ giá trị Zc1 => Cường độ dòng điện giảm => đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huyenbap28 trong 07:36:37 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
bạn ơi đề bài 1 chuẩn nhé


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Thuy203 trong 08:53:18 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
B1 imax khi xảy ra cộng hưởng. Mà tăng C thì Zc gjảm vậy Zl<Zc thj khj tăng C zL=ZC. D.a c ma