Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 12:31:45 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12736Tiêu đề: Bài máy điện khó
Gửi bởi: Thuy203 trong 12:31:45 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
Xét mạch điện gồm động cơ ghép nối tiếp vs tụ điện. đặt vào 2 đầu mạch điện ap xoay chiều U =100v thì mạch có hệ số công suất 0.9. Lúc này đông cơ hđộng bình thườn.  với hiệu suất 80% hệ số công suất0.75, R=10 ôm. Điện áp hiệu dụng 2 đầu động cơ và dòng điện hjệu dụng là? Đ.án la 120va 1.8 ạ
2) nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60v/phut thì tần so dđ do máy phát ra tăng từ 50->60hz va suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40v so với ban đầu. Hỏi nếu tăng tiếp rotô thêm 60v/ph nữa thj suat điện động hiệu dụng khi đó máy phát ra là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài máy điện khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:59:35 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
Xét mạch điện gồm động cơ ghép nối tiếp vs tụ điện. đặt vào 2 đầu mạch điện ap xoay chiều U =100v thì mạch có hệ số công suất 0.9. Lúc này đông cơ hđộng bình thườn.  với hiệu suất 80% hệ số công suất0.75, R=10 ôm. Điện áp hiệu dụng 2 đầu động cơ và dòng điện hjệu dụng là? Đ.án la 120va 1.8 ạ
2) nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60v/phut thì tần so dđ do máy phát ra tăng từ 50->60hz va suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40v so với ban đầu. Hỏi nếu tăng tiếp rotô thêm 60v/ph nữa thj suat điện động hiệu dụng khi đó máy phát ra là?
em xem lại quy định đăng bài