Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: tomboy.babylucky trong 10:10:48 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12726Tiêu đề: Một bài toán về dao động cơ!
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 10:10:48 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K, khối lượng của lò xo là M, vật nặng m, từ VTCB kéo m ra một đoạn nhỏ, tính chu kì dao động
          Em xin thanks nhui! :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về dao động cơ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:17:38 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K, khối lượng của lò xo là M, vật nặng m, từ VTCB kéo m ra một đoạn nhỏ, tính chu kì dao động
          Em xin thanks nhui! :D :D :D :D
xet 1 phan tu lo xo co do dai dl, cach diem treo 1 doan l < L, co KL [tex]dM=\frac{Mdl}{L}[/tex] va co vtoc [tex]V=\frac{vl}{L}=\frac{x'l}{L}[/tex]

Động năng của hệ con lắc lò xo :

[tex]W = \frac{Kx^2}{2}+\frac{mv^2}{2} + W_{d(M)}=\frac{Kx^2}{2}+\frac{mx'^2}{2} + W_{d(M)}=const[/tex] (1)

vtoc của phần tử đang xét :  [tex]V=\frac{vl}{L}=\frac{x'l}{L}[/tex][tex]\Rightarrow W_{d(M)}=\int \frac{dM.V^2}{2} =...[/tex] (2)
the (2) vao (1) , va dao ham 2 ve' => PT Dao dong dieu hoa