Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 04:56:00 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12721Tiêu đề: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 04:56:00 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
Hai chất điểm A,B chuyên động theo 2 phương vuông góc, AO= 40m, , BO=10m, A cđ về O với v1=4m/s, B chuyển động ra xa O vs v2=3m/s.Tại một thời điểm 2 xe có khoảng cách nhỏ nhất,tìm khoảng cách AB đó?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: kisuke trong 08:59:01 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
Sau khoảng thời gian t, quãng đường OA=40-4t(m) ; OB=10+3t ; bình phương khoảng cách 2 điểm d^2=OA^2+OB^2=(40-4t)^2+(10+3t)^2=25t^2-260t+1700
Gọi y=25t^2-260t+1700 =>y'=50t-260 hàm số đạt cực tiểu tại t=5.2 . Thay vào ta được d^2=1024<=>d=32(m).