Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vatly_love trong 03:03:29 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12711Tiêu đề: Bài toán sóng cơ khó
Gửi bởi: vatly_love trong 03:03:29 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
Hai nguồn sóng A, B dao động đồng bộ với nhau với biên độ a, bước sóng là  [tex]\lambda[/tex]. Điểm I là trung điểm của AB. Hai điểm
M, N nằm trên đường AB dao động với biên độ a gần I nhất. Khoảng cách MN là?
A.  [tex]\lambda[/tex]/6    B.  [tex]\lambda[/tex] /3    C. 2 [tex]\lambda[/tex]/3    D. [tex]\lambda[/tex]/4
Nhờ các thầy cô và các bạn giải giúp!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán sóng cơ khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:17:58 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
Hai nguồn sóng A, B dao động đồng bộ với nhau với biên độ a, bước sóng là  [tex]\lambda[/tex]. Điểm I là trung điểm của AB. Hai điểm
M, N nằm trên đường AB dao động với biên độ a gần I nhất. Khoảng cách MN là?
A.  [tex]\lambda[/tex]/6    B.  [tex]\lambda[/tex] /3    C. 2 [tex]\lambda[/tex]/3    D. [tex]\lambda[/tex]/4
Nhờ các thầy cô và các bạn giải giúp!
HD:
Vì hai nguồn cùng pha cùng biên độ a nên tại trung điểm của AB sóng có biên độ cực đại là 2a. Vì M, N nằm trên AB nên bài toán tương đương với sóng dừng tại M, N có biên độ a. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến I là [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] => MN = [tex]\frac{\lambda }{3}[/tex]
Hoặc em có thể tính MI như sau: Biên độ sóng tại M là [tex]A_{M}=2acos\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]   (với d là k/c từ M đến I)
Theo đề ra [tex]a=2acos\frac{2\pi d}{\lambda }\Rightarrow d=\frac{\lambda }{6}[/tex] => MN = [tex]\frac{\lambda }{3}[/tex]