Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 10:05:09 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12705Tiêu đề: Bài tậ cuộn dây không thuồn cảm
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:05:09 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2012
Bài 3: Đặt điện áp [tex]u=80cos(100\pi t)V [/tex] vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hai đầu cuộn dây là [tex]ud=80\sqrt{3}cos(100\pi t)V [/tex] và công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40\sqrt{3}[/tex]W. Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện bằng?
Nhờ các anh chị thầy cô giú em bài này với ạ
Em xin cảm ơn nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tậ cuộn dây không thuồn cảm
Gửi bởi: havang1895 trong 10:32:39 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2012
Bài 3: Đặt điện áp [tex]u=80cos(100\pi t)V [/tex] vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hai đầu cuộn dây là [tex]ud=80\sqrt{3}cos(100\pi t)V [/tex] và công suất tiêu thụ của mạch là [tex]40\sqrt{3}[/tex]W. Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện bằng?
Nhờ các anh chị thầy cô giú em bài này với ạ
Em xin cảm ơn nhiều ạ!


u hai đầu cuộn dây cùng pha với u hai đầu mạch. Nếu cuộn dây có điện trở thì phải không có tụ điện và nếu vậy thì u = ud. Nếu cuộn dây không có điện trở thì P = 0. Em xem lại đề.