Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: buihoa96 trong 09:04:55 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12703Tiêu đề: GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: buihoa96 trong 09:04:55 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2012
giúp e bài này với ạ
trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng đồng bộ tại A, B trên mặt nước.AB = 8cm. hai sóng truyền đi có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 2cm.trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB 1 khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx' với đường trung trực của AB dến điểm dao động với  biên độ  cức tiểu trên xx' là:
A.1,7cm          B.0.5cm            C.0.64cm            D.0.65cmTiêu đề: Trả lời: GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 03:23:04 AM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
giúp e bài này với ạ
trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng đồng bộ tại A, B trên mặt nước.AB = 8cm. hai sóng truyền đi có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 2cm.trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB 1 khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx' với đường trung trực của AB dến điểm dao động với  biên độ  cức tiểu trên xx' là:
A.1,7cm          B.0.5cm            C.0.64cm            D.0.65cm


Bài tập này đã có trên diễn đàn rồi,  nhưng trình bày hơi khó hiểu và ngắt quãng nên mình làm như sau:
điều kiện để điểm bất kì dao động với biên độ cực tiểu của nguồn đồng bộ là : [tex]d_2 - d_1 = (2K + 1).\frac{\lambda }{2}[/tex]. Với điểm cực tiểu M gần C nhất thỏa mãn k = 1
[tex]\rightarrow d_2 - d_1 = 1[/tex] (1)
Mình có vẽ hình bên dưới:
(http://direct2.anhso.net/original/18/182632/611201223552693.bmp)
ta có
[tex]d_2(MB) = h^2 + (x + 4) ^2[/tex] (*)
[tex]d_1(MA) = h^2 + (4 - x) ^2[/tex]  với h = 2 cm
[tex]\Rightarrow d^2_2 - d^2_1 = (x + 4)^2 - (4 - x)^2[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (d_2 -d_1).(d_2 + d_1) = 32x[/tex]
 với [tex]d_2 - d_1 = 1[/tex]
 ta có [tex]d_2 + d_1 = 8x[/tex]
cộng lại  [tex]2d_2 = 8x + 1  [/tex]
từ đây thế vào (*) [tex]2^2 + (x + 4)^2 = (4x + 0,5)^2 \Rightarrow x = 1,2885 cm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:30:51 AM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
giúp e bài này với ạ
trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng đồng bộ tại A, B trên mặt nước.AB = 8cm. hai sóng truyền đi có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 2cm.trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB 1 khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx' với đường trung trực của AB dến điểm dao động với  biên độ  cức tiểu trên xx' là:
A.1,7cm          B.0.5cm            C.0.64cm            D.0.65cm


Bài tập này đã có trên diễn đàn rồi,  nhưng trình bày hơi khó hiểu và ngắt quãng nên mình làm như sau:
điều kiện để điểm bất kì dao động với biên độ cực tiểu của nguồn đồng bộ là : [tex]d_2 - d_1 = (2K + 1).\frac{\lambda }{2}[/tex]. Với điểm cực tiểu M gần C nhất thỏa mãn k = 1
[tex]\rightarrow d_2 - d_1 = 1[/tex] (1)
Mình có vẽ hình bên dưới:
(http://direct2.anhso.net/original/18/182632/611201223552693.bmp)
ta có
[tex]d_2(MB) = h^2 + (x + 4) ^2[/tex] (*)
[tex]d_1(MA) = h^2 + (4 - x) ^2[/tex]  với h = 2 cm
[tex]\Rightarrow d^2_2 - d^2_1 = (x + 4)^2 - (4 - x)^2[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (d_2 -d_1).(d_2 + d_1) = 32x[/tex]
 với [tex]d_2 - d_1 = 1[/tex]
 ta có [tex]d_2 + d_1 = 8x[/tex]
cộng lại  [tex]2d_2 = 8x + 1  [/tex]
từ đây thế vào (*) [tex]2^2 + (x + 4)^2 = (4x + 0,5)^2 \Rightarrow x = 1,2885 cm[/tex]


Chỗ màu đỏ k=0 chứ Hoàng Thành.

Phương trình bạn nhằm 32x rồi, là 16x.


Tiêu đề: Trả lời: GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:06:54 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
đúng là em lên hỏi nhiều quá nên làm bài tập cũng không xong
bài này đáp án là 0,56
chả hiểu sao em không làm ra kể cả có thay k = 0 , chỗ 32x thay = 16x và chỗ d2 thay bằng d2^2 cũng không đúng.
thầy xem hộ em với.
bạn ấy thấy làm sai nên mới không cảm ơn đó


Tiêu đề: Trả lời: GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Thuy203 trong 12:56:21 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
Hix. E làm là cực đại thì mí ra đán B. Mong cac thầy chỉ ạ


Tiêu đề: Trả lời: GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:08:09 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
đúng là em lên hỏi nhiều quá nên làm bài tập cũng không xong
bài này đáp án là 0,56
chả hiểu sao em không làm ra kể cả có thay k = 0 , chỗ 32x thay = 16x và chỗ d2 thay bằng d2^2 cũng không đúng.
thầy xem hộ em với.
bạn ấy thấy làm sai nên mới không cảm ơn đó
em làm đúng rồi chỉ sai biến đổi thôi, theo thầy em dùng chức năng shiftsove trong máy tính sẽ đỡ mất TG biến đổi rất nhiều mà còn chính xác nữa, vì các giá trị trong VL của ta thường là các giá trị dương.
[tex]d2-d1=1 ==> \sqrt{2^2+(4+x)^2}-\sqrt{2^2+(4-x)^2} = 1[/tex] ==> x = 0,56


Tiêu đề: Trả lời: GIAO THOA SÓNG
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:56:34 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2012
đúng là em lên hỏi nhiều quá nên làm bài tập cũng không xong
bài này đáp án là 0,56
chả hiểu sao em không làm ra kể cả có thay k = 0 , chỗ 32x thay = 16x và chỗ d2 thay bằng d2^2 cũng không đúng.
thầy xem hộ em với.
bạn ấy thấy làm sai nên mới không cảm ơn đó

[tex]d_2^2=4+(x+4)^2;d_2=8x+0,5[/tex]

=> [tex]64x^2+0,5^2+8x=4+x^2+16+8x=>x=0,559cm[/tex]