Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lonelymoon1802 trong 07:59:51 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12694Tiêu đề: xin giúp em 1 số bài tập dao động cơ ! em cảm ơn ạ!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 07:59:51 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012
bài 1:
1 con lắc lò xo nằm trên mặp phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có 1 đầu cố định, đầu kia gắn với vật m1 tại vị trí lò xo nén 8cm, đặc vật nỏ m2 có khối lượng=m1 trên mp nằm ngang sát với m1. buông nhẹ để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo bỏ qua m sát. ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách m1, m2 là?
bài 2:
con lắc đơn treo vào trần 1 thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng di lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a ---> T= 2,52 s
 Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều cũng với gia tốc có độ lớn a thì T= 3,15 s
khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động của con lắc là?
bài 3:
1 chất điểm dd đh với chu kì T.Gọi Vtb là tốc độ tb của 1 chất điểm trong 1 chu kì , v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong 1 T, khoảng thời gian mà v>= pi/4.Vtb là?


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp em 1 số bài tập dao động cơ ! em cảm ơn ạ!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:52:19 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2012
bài 1:
1 con lắc lò xo nằm trên mặp phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có 1 đầu cố định, đầu kia gắn với vật m1 tại vị trí lò xo nén 8cm, đặc vật nỏ m2 có khối lượng=m1 trên mp nằm ngang sát với m1. buông nhẹ để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo bỏ qua m sát. ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách m1, m2 là?
bài 2:
con lắc đơn treo vào trần 1 thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng di lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a ---> T= 2,52 s
 Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều cũng với gia tốc có độ lớn a thì T= 3,15 s
khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động của con lắc là?
bài 3:
1 chất điểm dd đh với chu kì T.Gọi Vtb là tốc độ tb của 1 chất điểm trong 1 chu kì , v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong 1 T, khoảng thời gian mà v>= pi/4.Vtb là?

Mấy bài này là mấy bài trong đề thi ĐH 2012, 2011, đã giải chi tiết nhiều lần rồi mà. Em chịu khó SD chức năng tìm kiếm trên diễn đàn đi.(Nếu không đc thì phản hồi lại)